Bland Turtles och My little ponies

Barn målar pinnar

Parallellt med vårt labyrintprojekt som Jimmy skrivit om tidigare, har vi fortsatt arbeta med vårt värdegrundsarbete som startade i höstas. Det projektet utgår från våra barns favoritfigurer som vi sett att de ofta använder i sina lekar. Det är Spindelmannen, Turtles, My little pony, Ninjago, Elsa, och Blixten McQueen. 

Genom samtal i mindre grupper, skapande och utforskande på olika sätt har vi tillsammans fått syn på egenskaper hos figurerna. Barnen har sedan enats om fyra egenskaper som de skulle vilja ha själva eller som en bra kompis ska ha. Egenskaperna som de kom fram till var: Hjälper, Rolig, Snäll och Stark. Dessa ord har vi sedan pratat om och skrivit ner exempel på vad de kan innebära i vardagen.

Fem barn fick sedan frågan om de ville göra en film om något av orden och de valde tillsammans ordet ”Hjälper”.

I början hade vi ingen tydlig bild av hur slutprodukten skulle bli. Det fick växa fram under arbetets gång, men vi började med att återigen prata om vad ordet Hjälper innebär och kom på olika exempel från vardagen. Sen var det dags att börja skriva manus.

Teckning

Karaktärerna som skulle vara med var figurer som barnen själva valt att tillverka under hösten. Barnen i denna grupp hade valt Fluttershy, Turtles och Elsa. Eftersom vi hade två Fluttershy och två Turtles kom barnen på att det skulle vara Fluttershy lillasyster och storasyster och Turtles pappa Rafael och storebror Michelangelo. Utifrån dessa karaktärer växte manuset fram där de olika figurerna behövde och gav hjälp till varandra på olika sätt.

När manuset var färdigt började vi fundera på rekvisita. Vi läste igenom manuset och skrev upp vad som behövdes. För att sedan kunna skapa rekvisitan gjorde barnen ritningar. Eftersom det mesta skulle göras av pinnar fick det också bli en utflykt och samla material. Sen tillverkades det både flygplan, rymdraketer, rullsängar och bokstäver med hjälp av pinnar, tejp och limpistol.

Att tillverka ett slott, som också behövdes, var lite svårare och till slut bestämde vi oss för att använda ritningen som rekvisita. Men barnen var inte helt nöjda. Slottet skulle ju byggas av pinnar och på ritningen fanns inga pinnar. Då kom någon på att vi kunde klistra pinnar på ritningen. Ett bra förslag tyckte alla och satte igång. Här blev det ett
febrilt mätande, jämförande och diskuterande för att hitta de pinnar som passade bäst på olika platser.

När all rekvisita var klar, var det dags för inspelning. Vi använde oss av Ipaden och appen Imotion. Appen fungerar så att den tar flera stillbilder som sedan sätts ihop till en film. Figurerna flyttar man själv lite mellan varje bild och därför får man sedan figurer som rör sig när man sätter ihop alla bilder. Med några få instruktioner och lite hjälp i början, var detta något som barnen kunde vara mycket delaktiga i och nästan göra helt själva. Barnen var mycket fascinerade över att deras figurer kunde röra sig utan att deras händer syns på filmen.

Barn spelar in film

Vi delade upp manuset i olika scener och spelade in en scen i taget. Scenerna exporterades sedan till bildbiblioteket i Ipaden. Därifrån kunde vi sätta ihop dem till en hel film med hjälp av appen Imovie.

I Imovie infogade vi text, bakgrundsmusik och spelade in ljudrepliker. Allt detta är enkelt och lätt att både lägga till och redigera tills man får ett slutresultat man är nöjd med. Barnen var otroligt stolta över sin film som de lyckats skapa och visade stolt upp den för kompisarna vid samlingen. Den visades också för föräldrar och syskon på vårt Pedagogiska café nu i mars (ett drop-in evenemang vi har på våren där vi pedagoger och barn visar upp vår verksamhet).

Nu har en ny grupp påbörjat en film om ordet snäll. Vi jobbar på samma sätt och det märks att barnen blivit inspirerade av den första filmen. Men manus och skapande av rekvisita blir annorlunda utifrån dessa barns tankar och idéer.

Är det fler som har erfarenheter och tips av att arbeta med film tillsammans med barnen och vill dela med sig av det vore det jätteroligt.

/Maria Högberg, Flotten Blå på Äventyrets förskola i Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: