Barnens egen trygghetsplan

Barnens egen trygghetsplan

Under de senaste åren har vi på Äventyrets förskola startat upp varje höst genom att jobba med barnens egen Trygghetsplan. Hur det arbetet ser ut och hur lång tid detta tar, varierar från år till år och från avdelning till avdelning. Jag har i tidigare blogginlägg berättat lite om hur vi ett år arbetade med värdegrunden utifrån trygghetsplanen genom My little pony och Turtles. Vår första tanke det året var att det skulle pågå i en månad, men det blev sedan hela läsårets projekt.

Detta läsåret har vi återigen satt igång arbetet och här kommer några glimtar av hur det ser ut just nu på förskolan.

Tillsammans

Med de allra yngsta barnen som är 1-3 år, har vi funderat mycket på hur vi kan stärka barnens positiva sidor och skapa trygghet i gruppen.

Redan tidigt denna höst började ordet "Tillsammans" höras bland några av våra äldsta barn. Det hördes bl. a när de först hamnade i konflikt vid handfatet när de skulle tvätta händerna och sedan själva kom på att de kunde "Tvätta tillsammans". Det kom också när de satt och grävde i sandlådan och ville ha samma hink. När en pedagog frågade hur de skulle göra, stannade barnen upp, funderade och utbrast sedan med ett leende "Tillsammans!". Detta har sedan fortsatt att genomsyra många olika situationer under dagen.

För att synliggöra och uppmuntra detta har pedagogerna försökt fånga spontana positiva händelser i vardagen på bild, då barnen gör saker tillsammans och andra positiva saker. T ex när barnen hjälper varandra eller delar med sig. De har sedan pratat om bilden tillsammans med barnen och satt upp bilden på väggen. Vid dessa bilder står sedan barnen ofta och tittar, pekar och kommunicerar med varandra om vad som händer.

Det man märkt är att barnen påminner varandra om att man kan göra saker tillsammans när några kompisar hamnar i konflikt, att de är stolta och glada när de hjälper varandra och delar med sig. De ser också händelser när de läser böcker. T ex när karaktärer i boken är osams eller gör saker tillsammans och berättar om hur man kan göra.

Kollage på väggen

Alla barns rätt

På en av äldrebarns-avdelningarna har man arbetat med trygghetsplanen utifrån Barnkonventionen och Barns rättigheter. Här har man använt en docka som barnen fått bestämma namn och ålder på. Dockan fick namnet Robin och är 6 år.

Sedan fick barnen samtala om och ge förslag på vad Robin behöver för att trivas och må bra på förskolan och vad kompisen har rätt till. Barnen är kloka och kom med många bra tankar. Robin behöver pussar och kramar (familj), gå på toaletten (hus), leka och ha roligt, lära sig saker, ha ett namn, ett språk och få mat. Utifrån detta skapade sedan barnen collage som visade deras tankar.

Därefter har de läst Pernilla Stalfelts bok "Alla barns rätt". Barnen har fått jämföra boken med sina collage och många av barnens förslag är samma rättigheter som finns i boken och som står i FN:S barnkonvention.

Känslor

På den andra äldrebarns-avdelningen pratar man om olika känslor med kompisen Blå (en handdocka).

Med hjälp av figuren Blå så har de i mindre grupper hittills fördjupat sig i känslorna GLAD, LEDSEN och RÄDD. Hur känns respektive känsla? Var i kroppen bor känslan och hur visar den sig? Barnen har bidragit med sina erfarenheter och berättat om när de känner sig ledsna, glada och rädda.

Känslor på väggen

När känslan LEDSEN kom på tal så var det också viktigt att få formulera på vilka sätt som man kan hjälpa till att må bra/bli glad igen. Barnen har också testat att se glad, ledsen och rädd ut. Då blev det många skratt även när de provade att se ledsna ut - det var inte lätt att se ledsen ut på beställning. Det var lättare att visa glad-känslan.

De har även rört sig till och lyssnat på musik som låter på olika sätt. Viss musik gjorde att barnen ville hoppa upp och ner och annan musik gjorde att de rörde sig långsamt. Det ena kändes glatt och det andra ledsamt.

Återkommande arbete varje höst

Detta är ett arbete som kommer att finnas med under hela läsåret samtidigt som det också startas upp andra projekt på avdelningarna. Barnens egen trygghetsplan utgör en grund för hur vi är mot varandra och vad vi behöver för att känna oss trygga på förskolan.

Vår erfarenhet är att när barnen är delaktiga och får göra detta arbete tillsammans, så skapar det både en stolthet och en vilja att ta hand om varandra så att vi mår bra tillsammans. Därför är det också viktigt att detta görs varje år så alla barn känner sig delaktiga och att man inkluderar nya barn som börjar under året.

/Maria Högberg, Förskollärare på Äventyrets förskola i Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: