Gå till innehåll
  • Start
  • / Marknader i Wadköping, försäljare

Marknader i Wadköping - anmäl dig som försäljare

Vi arrangerar flera marknader under året.

Först ut är påskmarknaden som arrangeras söndagen innan påsk. I maj bjuds det på antik- och kuriosamarknad och i mitten av augusti är det dags för den populära matmarknaden. Under september arrangeras även en Kretsloppis och året avslutas med fyra stämningsfulla julmarknader. Fler marknader kan tillkomma.

Marknader i Wadköping 2023

Wadköpings marknader/gammaldags julmarknader 2023, avgifter och bestämmelser

Produkter

Endast hantverk av hög kvalitet i småskalig tillverkning får säljas. Vi prioriterar lokalt producerade produkter. Det du säljer ska ha en historisk och/eller traditionell koppling till t.ex. påsken eller julen. Förutom själva produkterna, så ska även paketeringen och presentationen vara i passande stil för Wadköping/gammaldags julmarknad. Du får endast ta med de produkter du anmäler. Vi förbehåller oss rätten att neka deltagande om produkterna inte lever upp till ovan nämnda kriterier. Kontroll görs även på plats, så du kan bli ombedd att plocka bort vissa produkter. Vi förbehåller oss även rätten att göra ett urval bland intresseanmälningarna för att få ett varierat och kvalitetsinriktat marknadsutbud.

Försäljaren ansvarar för att de produkter som säljs är förenliga med gällande lagar och föreskrifter. Det åligger försäljaren att själv ansvara för nödvändiga tillstånd och anmälningar för den bedrivna verksamheten.

Skall du arrangera ett lotteri, läs mer på spelinspektionen.se angående licens eller registrering. Vi godtar enbart organisationer med 90-nummer för välgörenhetsinsamlingar.

Avgifter

Marknadsstånd (240x75 cm) med tak och belysning: 500 kr per marknadsstånd.
Eget bord (max 6 meter): 200 kr per påbörjad löpmeter. Endast på Markurells torg.
El: 3-fas 380 volt 100 kr/marknad, 1-fas 230 volt 50 kr/marknad. Elsladdar ingår inte, tas med av försäljaren. Värmefläkt får inte användas.

Avgiften faktureras per faktura i förskott.

Egna bord

Vi tillåter endast egna bord på Markurells torg, ej på övriga platser i Wadköping. Max 6 meter per försäljare. Begränsat antal platser. Vi tillåter inte Foodtrucks på vår gammaldags julmarknad.

Anmälan/avanmälan/Avbokningsavgift

För julmarknaderna gäller att du endast får delta i högst 2 julmarknader för att möjliggöra för så många försäljare som möjligt. Om plats finns kan man anmäla sig till fler julmarknader efter den 31 oktober. Anmälan till respektive marknaden skall ske senast söndagen innan respektive marknad. Du får hyra max 2 marknadsstånd per marknad. Anmälan till marknaden är bindande. Kommer du inte på marknaden och inte hört av dig, blir du avstängd från alla våra marknader. Avbokningsavgift 250 kr vid avbokning tidigare än 30 dagar innan marknaden. Full avgift vid senare avbokning än 30 dagar innan marknaden/utebliven avbokning. Läkarintyg krävs för betalningsbefrielse.

Tider

Du är välkommen tidigast kl. 9 och senast kl. 10.30 ska du ha plockat upp dina varor. Bilar får ej köra in i området mellan kl. 10.30–16.10. Vid ankomsten till Wadköping anvisas du till din plats. Marknaden pågår mellan kl. 11–16. OBS! Nedpackning får ske först efter kl. 16, plockar du ihop innan kan detta leda till avstängning från alla våra marknader. Bilar får köra in tidigast kl. 16.10.

Placering

Wadköping förbehåller sig rätten till fri placering på gator, gränder och torg inom Wadköping.

Presentation vid våra marknadsstånd/egna bord

Vi vill att man dekorerar/presenterar sina produkter i passande stil. Det är ej tillåtet att använda t.ex. beachflagga, plastlådor, presenning m.m.

Klädsel (gäller julmarknad)

Försäljarna får gärna vara tidsenligt klädda enligt sekelskiftet 1800–1900-talet.

Hållbarhet

Örebro kommun/Wadköping arbetar för en hållbar samhällsutveckling och hållbara evenemang. Som försäljare vill vi att ni undviker användningen av engångsartiklar samt uppmuntrar publik/besökare att välja klimatsmarta färdsätt såsom promenad, cykel eller buss.

Transport

Transport av varor till och från marknaden ska ske med stor varsamhet. Ur- och ilastning i bilar skall ske snabbt för att förhindra trafikstockning.

Parkeringsplatser

Bilar hänvisas under marknadstiden till närliggande parkeringsplatser, t.ex. Slussgatan och Skyttegatan. Det är parkeringsförbud på alla ytor i Wadköping/Stadsparken. Du får ej köra på gräsytor. Ev. skador återställs av Tekniska förvaltningen och debiteras försäljaren.

El/gasol

Begränsat antal platser med el, specificera behov vid anmälan. Elsladdar ingår inte, tas med av utställaren. Alternativa energikällor uppskattas. Marknadsförsäljaren ansvarar för att medtaget kablage och elektrisk utrustning är godkänd och att kopplingar utförs på ett säkert sätt. Belysning ingår till Wadköpings marknadsstånd. Vid medhavd gasol ska även erforderlig brandskyddsutrustning medtagas.

Avfall/städning

Du ansvarar för städning på/runt ditt bord. Kom ihåg att ta bort spikar och häftklamrar från våra marknadsstånd.

Mer information

Har du fler frågor? Ring eller mejla: 019-21 62 20, wadkoping@orebro.se.

Wadköpings matmarknad

Anmälan, senast 15 mars: https://invajo.com/l/Nkns9nTF5k
Mer info, avgifter och bestämmelser: claes@wadkopingmatmarknad.se eller 070-456 86 51.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Wadköping

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se