Antiktema i våra utställningskuber

Vilka föremål räknas som antikviteter? Vad är proveniens och affektionsvärde? Utställningen visas utomhus i våra utställningskuber den 3–13 juni, öppet dygnet runt.

Kopparstop och lerkrukor

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!