Meny

Den kommungemensamma arkiveringsplanen

Örebro kommun har en kommungemensam arkiveringsplan (KA), som gäller för alla kommunala verksamheter och bolag. KA styr vilka handlingar/digitala uppgifter som får gallras (förstöras), vilka som ska bevaras för all framtid och när bevarandematerialet får levereras till stadsarkivet.

Man får alltså inte gallra kommunens allmänna handlingar/digitala uppgifter utan att det finns ett gallringsbeslut i KA. Arkiveringsplanen uppdateras årligen och beslutas av kommunstyrelsen, som är arkivmyndighet i Örebro kommun.

Som komplement till KA finns ett antal instruktioner rörande vissa handlingstyper och hur man praktiskt går till väga med vissa moment i arkiveringen.

Innehåll i KA

KA är uppdelad i verksamhetsområden:

 • Allmän administration
 • Ekonomiadministration
 • Fastighetsförvaltning
 • Kultur och fritid
 • Miljö
 • Personal- och löneadministration
 • Skola och förskola
 • Socialtjänst, omsorg, hälso- och sjukvård
 • Teknisk, plan och bygg
 • Upphandling
 • Överförmyndaren

KA innehåller både aktuella och inaktuella (upphörda) handlingar/digitala uppgifter. Anledningen är att det måste finnas gallringsbeslut även på det äldre materialet och det framgår då under "Anmärkning" att det handlar om en rutin som upphört.

Saknar du något i KA?

KA uppdateras varje år. Det är mycket viktigt att ni meddelar stadsarkivet via formuläret nedan om det saknas uppgifter, eller om uppgifter behöver ändras i KA. Stadsarkivet behöver era uppgifter senast den 30 september, för att få med dem i nästkommande års uppdaterade arkiveringsplan.


Senast uppdaterad: 25 juni 2018

Publicerad: 6 maj 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro stadsarkiv

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se