Vivallaskolans resa till studiero – pedagogerna

För ett år sedan karakteriserades vardagen på Vivallaskolan av bråk och stök. Idag är det istället en skola med struktur, god stämning, lugn, studiero och ordning. Pedagog Örebros artikelserie pekar på några framgångsfaktorer i den resa som Vivallaskolan har gjort. I del 4 fokuserar vi på pedagogerna.

Förstelärarna Malin Reimers och Magnus Wreeby har båda varit med på den utvecklingsresa som skolan genomfört. Det var en ansträngd tillvaro 2019 med många elever som inte nådde kunskapskraven, relativ hög personalrörlighet och en hel del personal som saknade adekvat utbildning. Idag har skolan, som vi på olika sätt belyst i vår artikelserie, vänt utvecklingen och i det arbetet har pedagogerna spelat en mycket viktig roll.

– Det finns ingen enskild faktor i en skolas förbättringsarbete som är viktigare än pedagogerna och deras kompetens och yrkesskicklighet. En bra lärare gör skillnad, det måste vi våga säga och stå upp för, säger Magnus Wreeby.

– Det är ju trots allt personalen på golvet, i klassrummen och på fritids som varje dag träffar barnen som står för det pedagogiska arbetet varje dag, varje timma, så tveklöst har pedagogerna på skolan varit oerhört viktiga för att skolan är där vi är idag! säger Malin Reimers.

Peter Karlehagen och Lena Sörbö

Biträdande rektor Peter Karlehagen, rektor Lena Sörbö och biträdande rektor Anders Carlsson

Rektor Lena Sörbö tillträdde i augusti 2019. Ganska fort fick hon en bra bild av att det fanns mycket kompetens på plats. En nyckel var att hitta sätt att använda den på bästa sätt.

– Många låste in sig. Det blåste ordentligt och man såg till sitt bästa och samarbetade inte mycket. Det vi gjorde hösten 2019 var att öppna upp och få in tankar om samarbete och tillit. Vi skulle göra det tillsammans, det var jag väldigt tydlig med. Vi visade också att vi litade och trodde på lärarna.

– På Vivalla finns bra lärare som vill mycket. Här finns stora hjärtan som brinner för eleven. Jag upplever att det finns stor flexibilitet och dessutom har vi utvecklat ett klimat av lite hierarki, vilket ger en väldigt bra effekt, säger Lena Sörbö.

"Ingav förtroende, hopp och en hel massa entusiasm"

Malin Reimers betonar vikten av att den nya ledningen verkligen visade att de trodde på pedagogogerna och visade det i handling:

– Vi fick in rektorer i verksamheten som verkligen ville vara just på Vivallaskolan och som genuint visade det, både i handling och tal. De, med Lena i spetsen, gav oss aldrig någon anledning att tvivla på det. De ingav förtroende, hopp och en hel massa entusiasm. De visade att de vill kavla upp ärmarna och tillsammans med oss göra jobbet att vända den negativa spiral skolan hamnat i. De såg potentialen och tvekade aldrig. De visar varje dag att de har ett stort förtroende för oss pedagoger och det skapar en arbetsmiljö med engagerad personal.

Malin Reimers och Magnus Wreeby

Tre nyckelaspekter

Magnus Wreeby pekar på tre nyckelaspekter som har varit viktigt för att "vända skutan": Ökad lärarbehörighet, satsning på elevhälsan och mer fokus på kärnuppdraget.

– Den stora skillnaden hösten 2019 var att en betydligt större del av skolans lärare var lärarutbildade med behörigheten som bättre stämde med skolans behov. Det ledde till att eleverna fick en bättre undervisning av lärare som hade såväl ämneskunskaper som didaktisk kompetens. Rektorerna påbörjade också ett arbete med att bland annat utöka elevhälsan med fler personer på de olika uppdragen vilket gynnade eleverna, säger Magnus och fortsätter:

– Inga nya utvecklingsprojekt påbörjades heller på skolan. Några pågående projekt avvecklades och fokus lades på färre utvecklingsområden. Det skapade ett större lugn i organisationen vilket var positivt då pedagogerna kunde lägga fokus på kärnuppdraget med eleverna och undervisningen.

Stora skillnader i lärartillvaron

Både Malin och Magnus upplever stora skillnader i sin lärartillvaro nu jämfört med våren 2019. Lugnet och arbetsron har inneburit att de nu kan fokusera på det pedagogiskt arbetet och att öka måluppfyllelsen för eleverna.

– Lugnet har också medfört att personal är piggare, har hög närvaro och att vi tillsammans kan utföra det arbetet vi varje dag planerar för, säger Malin Reimers

Skolans "F-6 syn", inte ett lågstadium och ett mellanstadium gör också att vi-känslan blir starkare och att det skapas möjligheter för en större samsyn på skolan menar pedagogerna.

Vivallaskolan har också valt att låta fler elevgrupper undervisas av en lärare i alla teoretiska ämnen. Det gör att färre vuxna jobbar med varje elevgrupp, vilket ger en trygghet för eleverna.

– Förhoppningen är att det i sin tur skall leda till en bättre arbetsro och att fler elever därmed uppnår kunskapskraven, avslutar Magnus Wreeby.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Här hittar du del 1-3 i artikelserien "Vivallskolans resa till studiero"

Senast uppdaterad:

Publicerad: