Gå till innehåll

Stöd för elever utanför ordinarie verksamhet

Här hittar du information och kontaktuppgifter till verksamheter som som stödjer elever utanför ordinarie verksamhet.

NP resurs och samverkan

Stöd för dig som har svårt att få vardagen att fungera och har, eller tror att du har ADHD, Autismspektrumtillstånd eller liknande neuropsykiatriska svårigheter.

Vill du veta mer om NP-resurs och samverkan? Kontakta oss!

Jenny Vennerstrand, 076-496 80 76 eller 019-21 57 85
Elisabet Fälling, 076-496 80 78 eller 019-21 57 77
Mikael Ericsson, 076-496 87 06 eller 019-21 58 96

E-post: npresursochsamverkan@orebro.se

Samba – samverkansledning för barns och ungas bästa

Ibland har barn och ungdomar en problematik och/eller en livssituation som medför att både den unge och familjen behöver stöd och insatser från flera olika verksamheter inom kommunen och Region Örebro län.

Centrum för samverkan/Samba flyttar

4 april flyttar Centrum för samverkan/Samba till Ringgatan 32. Från och med 4 april hittar du Centrum för samverkan/Samba på bottenvåningen på Ringgatan 32.

Vill du veta mer om Samba? Kontakta oss!


Ingela Pihlström, sambasamordnare
019-21 12 61, ingela.pihlstrom@orebro.se
Åsa Eriksson, sambasamordnare
019-21 14 00, 070-603 33 98, asa.a.eriksson@orebro.se
Åsa Svensén, sambasamordnare
019-21 52 33, asa.svensen@orebro.se
Ann-Sofie Sandström, sambasamordnare
019-21 23 87, ann-sofie.sandstrom@orebro.se

Sjukhusskolan

Sjukhusskolan är en skola för alla barn och ungdomar som blir inlagda på sjukhus och fungerar som en bro till hemskolan samt ger eleverna kontinuitet i lärandet. Undervisningen vill också ge trygghet, bidra till elevens tillfrisknande och minska oro inför den fortsatta skolgången.

På Youtube kan du se en film om sjukhusskolan.

Kontakt Sjukhusskolan

Anne Jeanson, enhetschef
anne.jeanson@orebro.se
Peter Bäck, sjukhuslärare
peter.back@orebro.se
Nils Eriksson, sjukhuslärare
nils.eriksson@orebro.se
Lena Sundqvist, sjukhuslärare
lena.sundqvist@orebro.se

Sputnik

Sputnik är en stödverksamhet inom Örebro kommun för barn, ungdomar och vuxna som är anhöriga till någon som dricker för mycket, använder droger och/eller missbrukar läkemedel.
E-post: sputnik@orebro.se
Tfn: 019-21 10 00 (Fråga efter Sputnik)

Stödcentrum för unga brottsutsatta

Stödcentrum för unga brottsutsatta finns till för dig som har blivit utsatt för brott, är i åldern 12–20 år och söker stöd för att gå vidare efter händelsen. Det vi pratar kring är tankar, känslor, skuld, självkänsla, förövaren, anhöriga, vänner med mera. Brottet behöver inte vara polisanmält.

Läs mer om Stödcentrum för unga brottsutsatta

Unga mammor och pappor

Unga mammor och pappor är en öppen verksamhet dit unga föräldrar kan vända sig för att få råd och tips i sitt föräldraskap.
Läs mer om Unga mammor och pappor
Unga mammor och pappor på Facebook

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se