Tisdagar är pluggdagar på Stadsbiblioteket

Tisdagar är pluggdagar på ungdomsavdelningen på Stadsbiblioteket i Örebro. Då finns studenter från universitetet på plats för att hjälpa barn och ungdomar 13-18 år med sina studier. Vi gjorde ett besök.

Från vänster: Aleksander, Matilda och Shabnam, studentambassadörer från Linje 14. Klara och Karl, bibliotekarier på Örebro stadsbibliotek.

Klockan är 15 och vi hänger på låset. På våningsplan 1, där Stadsbibliotekets ungdomsavdelning huserar, sitter ett antal ungdomar utspridda. Atmosfären i lokalen är en behaglig kombination av lugn och kreativitet: Vissa av besökarna håller sig för sig själva, många med en laptop nära tillhands, andra konfererar parvis – kanske en välförtjänt paus i pluggandet – och i ett av de bokningsbara grupprummen pågår gemensamt arbete för fullt.

Vi träffar Linje 14:s tre representanter för dagen, Aleksander, Shabnam och Matilda, i det hörn av våningsplanet som vetter mot korsningen Östra Bangatan-Nygatan. Än så länge har inga läxhjälpstörstande skol- eller gymnasieungdomar hunnit dyka upp så vi hinner få en pratstund utan att störa den ordinarie verksamheten.

Språket ofta en utmaning

Här på Stadsbiblioteket är läxverksamheten en ny företeelse, men utifrån studentambassadörernas tidigare erfarenheter från andra platser där Linje 14 verkar så brukar det vara en stor blandning av elever som dyker upp. I alla fall sett till ålder, etnicitet och var någonstans i stan man bor. Men det går att urskilja en tendens:

– Det är främst elever som har svårigheter i skolan och ofta de som har svårigheter med språket som väljer att ta den här hjälpen. Det är verkligen en möjlighet att både utveckla språket och, genom det, utveckla sig vidare inom de kunskapsområden man har svårt för, säger Matilda.

– Förutsättningarna för läxläsning kanske inte alltid är de bästa hemma och då kan vi som studenter hjälpa till istället, säger Aleksander.

"Att sköta sig i skolan skapar möjligheter"

Studentambassadörerna tillhandahåller inte bara traditionell läxhjälp. Inför gymnasieval och val av inriktning till högre studier får de ofta agera bollplank för de besökare som ännu inte har bestämt sig för vilken väg de ska ta.

– Vi har haft många samtal med högstadieelever som undrar vad vi har gått för utbildning och hur vägen till universitetet har varit för oss, säger Shabnam.

– Vi vill förmedla att det finns oändligt med möjligheter genom att sköta sig i skolan, att vägen till ett universitet eller till arbetsmarknaden kan vara brokig för alla, men att man inte ska tro att det inte finns en väg för en själv. Det handlar om att se möjligheterna och öppna dörrarna, säger Matilda.

– Det är det som är själva grundtanken. Att peppa till plugg, säger Shabnam.

Kravlöshet nyckeln till god kontakt

Alla tre upplever att de brukar få god kontakt med de elever som tar del av läxhjälpen. Det tror de beror på att relationen som uppstår förblir kravlös.

– Vi är inte lärare och inte kamrater, snarare ett slags förebilder och stöd, säger Matilda.

– Ibland kan eleverna känna sig bekvämare med att fråga oss om hjälp med vissa saker, än vad de skulle göra i skolan bland kompisar och lärare, säger Aleksander.

– Vi är ju i deras situation, i princip. Vi är studenter och de är elever. Bara den gemensamma nämnaren gör att relationen blir kravlös. Man märker tydligt att det är uppskattat, säger Shabnam.

Pedagog Örebro önskar Stadsbiblioteket och Linje 14 lycka till med det fortsatta peppa-till-plugg-arbetet!

/Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

"Vi vill komma åt känslan av att det ska kännas lite som att komma till sitt vardagsrum." Klara Olander, bibliotekarie, om den nya ungdomsavdelningen på Stadsbiblioket i Örebro.

Vad vore ett bibliotek utan böcker?

Plugghörnan där studentambassadörerna från Linje 14 hänger på tisdagar, kl. 15-17.

Linje 14

Linje 14 är ett samarbete mellan Örebro universitet och Örebro kommun som funnits sedan 2003. Kärnan i verksamheten är möten mellan studenter och högstadieelever, med syfte att inspirera fler ungdomar till att studera vidare på universitet eller högskola efter gymnasiet samt skapa kännedom om högre studier. Här kan du läsa mer om Linje 14!

Senast uppdaterad:

Publicerad: