Gå till innehåll

Här hittar du information, tips och länkar för dig som ska undervisa om barnkonventionen

Startsida barnkonventionen

Här hittar du bland annat lektionstips. Sidan hittar du här!

Likarättsutbildning

Drivs av Barnombudet i Uppsala län i samarbete med Östersunds kommun. Fem stycken likarättsutbildningar för barn/elever, personal och vårdnadshavare. Syftet är att stärka barns trygghet och öka kunskapen om möjligheten att få hjälp. De olika utbildningarna kräver inte några förkunskaper och är på grundläggande nivå. Utbildningarna erbjuds kostnadsfritt nationellt till förskolor och skolor. Utbildningen hittar du här!

Lotsens Infotek - Barn och ungas röst

Information om barn och ungas rätt att uttrycka sin mening i syfte att öka möjligheten för barn och unga att få utrycka sig i frågor som rör dem. Sidorna hittar du här!

Unicef

Unicef arbetar för att alla barn och ungdomar ska få lära sig mer om barnkonventionen och om hur barn lever världen över. Man tillhandahåller skolmaterial för olika årskurser och vill engagera skolor att både undervisa om barns rättigheter och praktisera rättigheterna i det dagliga arbetet. Materialet hittar du här!

Barnombudsmannen - mina rättigheter

Mina rättigheter.se riktar sig till barn och unga i alla åldrar. Här presenteras barnkonventionen utifrån olika områden så som rätten att påverka, att må bra, lika värde, familj och skola. Materialet hittar du här!

Rädda barnen

Här hittar du material som kan användas i undervisning om barns rättigheter och barns situation i världen. Materialet hittar du här!

Friends

Friends är en branrättsorganisation som där all verksamhet utgår från barnkonventionen. På Friends finns lärarmaterial kopplade till artiklarna i barnkonventionen. Materialet hittar du här!

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se