Dagens digitala tips: Soctrative - verktyg för elevrespons

Socrative är ett digitalt responshjälpmedel där elevaktiviteten blir hög. Alla elever ges möjlighet att delta, göra sin röst hörd och svara på frågor. 

En stor fördel med Socrative är att du som lärare och pedagog kan stämma av elevernas kunskaper för att sedan kunna planera för fortsättningen.

Som lärare kan du både förberedda frågor och använda dig av mer spontana frågor. Dessa olika varianter finns:

  • Multiple choice
  • True/false
  • Short answer
  • Quick Quiz
  • Exit ticket
  • Space Race

Fördelarna är att du som lärare får snabb respons från eleverna - kan de eller inte? Kan jag gå vidare eller måste vi lägga mer tid på detta? Måste jag hitta nya vägar och verktyg för att eleverna ska lära sig detta? Soctrative kan alltså användas både till att synliggöra elevernas lärande i undervisningen men också att aktivera eleverna som lärresurser för varandra.

Senast uppdaterad:

Publicerad: