Dagens digitala tips: OCR

OCR står för Optical Character Recognition. Det är en funktion som omvandlar en bild på text till verklig digital text som sedan kan redigeras, eller spelas upp med talsyntes.

OCR kombinerat med kameran i en mobil enhet gör det möjligt att ta kort på text och få den uppläst, till exempel för skyltar, arbetsblad, eller menyer. Det är också OCR-funktionen man använder om man vill komma åt text i digital miljö som inte går att markera. Det kan vara text i reklam, formulär eller spel - och ibland även i vissa pdf-dokument.


Kom ihåg! I digital form kan man ofta inte se med ögat om texten är en bild eller verklig text.
OCR finns tillgängligt i olika verktyg. Det kan vara en huvudfunktion eller en delfunktion. Här nedan listas några exempel:

Appar för iPad

Appar för Android

Program för Windows

  • ClaroRead plus – klicka på ikonen för Skanna. Med alternativet skanna från skärm kan man fånga texten på skärmen genom att dra ut en ruta runt texten.
  • TorTalk – ett annat talsyntesprogram med god OCR-funktion
  • Word – med senare versioner av Word kan du välja att högerklicka på en PDF och välja att öppna den med Word. PDF:en omvandlas då till ett Word-dokument som går att läsas upp med till exempel ClaroRead Plus. Observera att detta inte fungerar i Word Online.

Utöver detta finns det också många program som kan omvandla handskriven text till digital text, till exempel via pennanteckningar i Office 365, Google Översätt och andra Google-tjänster.

På Youtube kan du se filmen "How Does Optical Character Recognition (OCR) Work?".

Senast uppdaterad:

Publicerad: