Meny
  • Start
  • / Örebromodellen - för en jämlik förskola

Örebromodellen - för en jämlik förskola

Kastanjens förskola, i Örebro kommun, påbörjade ett eget projekt hösten 2016 med fokus på normkreativitets- och jämlikhetsfrågor. Förskolan utvecklade ett verktyg med namnet Örebromodellen – för en jämlik förskola. Modellen kan användas som underlag i arbetet kring normkreativitets- och jämlikhetsfrågor, som i sin tur är främjande och förebyggande för trygghetsarbetet inom verksamheten. Arbetsunderlaget är en del av det dagliga förskolearbetet, med utgångspunkt i läroplanen (Lpfö 98, rev. 2016), FNs barnkonvention och diskrimineringslagen. Modellen är tänkt att bidra till ökad måluppfyllelse i förskolan och kan användas inom flera ämnesområden i verksamheten. Nu släpper vi materialet fritt för alla att använda!

Senast uppdaterad: 27 september 2018 

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se