Studi.se - flerspråkigt digitalt läromedel för alla skolor i Örebro kommun

Uggla

Örebro kommun ingår numera, tillsammans med 28 andra kommuner i Sverige, i ett FoU projekt som syftar till att utveckla ett helt unikt flerspråkigt läromedel. Syftet med läromedlet är bl.a. att ge elever en chans att lära på sitt starkaste språk och att ge pedagoger stöd att hantera flerspråkiga klasser. Men även att ge studiehandledare insyn i det gemensamma lärandet och att öka andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet.

Det digitala läromedel som åsyftas heter Studi.se och Örebro kommun har nu köpt in licenser åt alla elever och åt all personal i Örebro kommun, oavsett huvudman, under tre år framöver. 

Men vad är då Studi.se? Jo, det handlar i grunden om ett digitalt läromedel som ger skolor tillgång till massor av korta undervisningsfilmer inom 10 teoretiska ämnen; matematik, fysik, kemi, biologi, svenska, samhällskunskap, historia, religion, geografi och engelska. Filmerna finns dessutom både textade och dubbade till olika språk för att vara tillgängliga för så många elever som möjligt. De språk som Studi erbjuder i sina filmer idag är tigrinja, arabiska, somaliska, dari, engelska och teckenspråk. Alla språk finns dock inte tillgängliga för alla filmer än, men enligt företaget jobbar de hela tiden på att komplettera sitt filmbibliotek med fler språk.

Materialet utgår från kunskapskraven och det centrala innehållet i årskurs 9, men lämpar sig även för undervisning i både tidigare och senare årskurser.

Att komma igång och använda Studi är enkelt. Alla kommunala skolor ska redan vara inlagda i systemet och pedagoger behöver bara registrera sig eller logga in på sina konton för att ta del av materialet. Fristående skolor behöver först få sin skola registrerad i systemet innan de kan få tillgång till det licensierade innehållet på sajten.

Senast uppdaterad: 24 mars 2017

Publicerad: 24 mars 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?