Gå till innehåll
  • Start
  • / Kompetensförsörjningen i Örebros förskolor och skolor – framtiden

Kompetensförsörjningen i Örebros förskolor och skolor – framtiden

Antal elever blir fler och fler, alla skolformer växer samtidigt som många lärare går i pension. Att utbilda fler lärare räcker inte utan förskolan och skolan behöver utveckla arbetssätt och organisation för att möta de utmaningar som finns. Hur tänker förvaltningsledning och rektorer om framtiden?

Enligt Skolverket behöver 227 000 lärare och förskollärare examineras från lärar- och förskollärarutbildningarna fram till 2031. Med dagens examinationstakt kommer 145 000 st att examineras. Om inget förändras kommer det alltså saknas 80 000 lärare år 2031. För att möta denna brist måste det utbildas mer men det räcker inte. Arbetssätt och organisation behöver förändras i grunden.

SKL (Sveriges kommuner och landsting) pekar på följande strategier för utveckling av organisation och arbetssätt:

  • Samarbete och arbetsspecialisering
  • Flexibla grupperingar och arbetssätt
  • Fjärrundervisning
  • Tekniska hjälpmedel och smarta it-tjänster
  • Andra yrkesgrupper än lärare i skolan
  • Koncentration på skolans kärnuppdrag
  • Samverkan mellan skola och fritidshemmen
  • Skolstruktur och samverkan mellan kommuner och skolor

Förvaltningschefen för förskola och skola i Örebro kommun, Margareta Borg, har vloggat om kompetensförsörjningen och hur kommunen arbetar med frågan:

Katarina Arkehag är biträdande förvaltningschef för förskola och skola i Örebro kommun samt kvalitets- och utvecklingschef:

– Lärarbristen är en fråga som kommer beröra oss alla. Vi behöver vara krismedvetna och förberedda. Det behöver tänkas nytt och vi behöver utmana strukturer och kulturer.

Katarina Arkehag

Katarina Arkehag

Katarina Arkehag tar också upp vikten av att vi tar ett helhetsgrepp om frågan och att ansvaret delas av alla berörda parter. Det centrala är hur vi tillsammans kan hjälpa våra elever att lyckas på bästa sätt. Speciellt viktigt blir det då det redan idag finns ojämlikhet mellan skolorna och lärarbristen riskerar att förvärra detta.

En annan viktig del är att det kommer behövas andra typer av kompetenser i förskolan och skolan, till exempel lärarassistenter och elevkoordinatorer, för att avlasta lärarna och låta dem fokusera på kärnuppdraget. I Lärarnas riksförbunds undersökning från 2018 ansåg exempelvis 80% av de tillfrågade lärarna att de tvingades fokusera på fel arbetsuppgifter.

Fler lärarassistenter är på väg och kommunerna får statsbidrag för detta under 2019.

– Här håller ju Skolverket på att ytterligare tydliggöra lärarens uppdrag och vilka uppgifter som kan ligga på andra. Det är viktigt att lärarna arbetar med undervisning och det som hör den till, säger Katarina Arkehag.

Även fjärrundervisning har nämnts som en möjlig väg framåt då kompetensen saknas.

– Det kan fungera i vissa ämnen och på skolor som har problem med att hitta behöriga lärare, säger Katarina Arkehag.

Röster från två rektorer

Jonas Langell

Jonas Langell, rektor på Navet 7-9

Jonas Langell är rektor på Navets skola 7-9, han vill se mer flexibilitet i skolans verksamhet.

– Min tanke är att arbetslagen ska få mer mandat över tiden, vi ska inte ha samma schema över året utan det kan se olika ut under året. Sedan är ju grunden lärarnas delaktighet, det är viktigt att de får vara med och påveka när det gäller förändringar, säger Jonas Langell.

Mia Vallin är rektor på Hannaskolan:

Hur säkrar ni som skola framtidens lärare i en tid av lärarbrist?

– Målet är att vara en attraktiv arbetsplats, med god arbetsmiljö,som gör att vi behåller de lärare vi har samt att behöriga lärare söker sig till oss. Att ta vara på engagemang, skapa förutsättningar och god stimulans för möjlighet till kontinuerlig utveckling för pedagogerna är också väldigt viktigt. De senaste åren har vi haft unga vuxna inne som vikarier, vi har gjort vårt bästa för att introducera dem till världens bästa och roligaste yrke. Några av dem har börjat läsa till lärare och kanske kan återvända till oss.

Bild på Mia Vallin, som är rektor på Hannaskolan i Örebro.

Mia Vallin, rektor på Hannaskolan

Hur måste din skola förändras för att möta framtidens lärarbrist?

– Framförallt genom att se över innehållet i lärarnas tjänster, se till att andra kompetenser läggs till som kompletterar lärarna i deras uppdrag, så de får ägna sig åt undervisning i första hand.

Enligt en undersökning som Lärarförbundet gjort så ägnar lärarna 34% av sin tid till undervisning. Det känns orimligt. Det är viktigt att rektor och Elevhälsa utgör ett aktivt stöd till lärarna i arbetet med eleverna och möten med föräldrar.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se