Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

  • Start
  • / Inför hösten - nyheter i förskola, fritidshem och skola

Inför hösten - nyheter i förskola, fritidshem och skola

Från och med 1 juli 2019, har förskolan, fritidshemmen och skolan, nya regler att förhålla sig till. Här vi listar vi några förändringar som kommer påverka undervisningen.

Hammare

1) Läroplanerna för förskola, fritidshem och skola har ökade krav på studiero och trygghet.

Rektorns ansvar för trygghet och studiero blir tydligare. Läroplanerna kompletteras också så att de markerar att elever ska visa respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever. Nu betonas också vikten av att eleven genom egen ansträngning och delaktighet tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö.

Läs regeringens pressmeddelande om ändringen här

2) Krav på läralegitimation på fritidshemmen

Krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. Tidigare fick lärare som inte hade legitimation undervisa och ha ansvar för undervisningen i fritidshemmet om de hade en svensk eller utländsk högskoleutbildning för arbete som fritidspedagog eller motsvarande.

Läs mer här om förändringen här

3) Förlängning av försöksverksamhet med fjärrundervisning

Försöksverksamheten med fjärrundervisning är förlängt till och med den 30 juni 2020. De skolor som ingår i försöksverksamheten med fjärrundervisning får anordna fjärrundervisning i fler ämnen än de som idag är tillåtna att anordna fjärrundervisning i.

Läs mer om förändringen här

4) "Läsa-skriva-räkna-garantin"

Från den 1 juli 2019 gäller nya bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser. Syftet med garantin är att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ska få det så tidigt som möjligt och att stödet utformas efter varje elevs behov.

Läs mer om garantin här

5) Mer undervisningstid i matematik och idrott och hälsa

Elever som börjar i årskurs 7 höstterminen 2019 kommer att få ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. Utöver det fördelas ytterligare 100 timmars undervisning i idrott och hälsa mellan mellanstadiet och högstadiet. Undervisningstiden i elevens val minskar med 205 timmar.

Läs mer här

6) Förändringar i ämnesplaner för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Läs mer här

7) Alla elever i gymansiet och i gymansiesärskolan ska ha en mentor

Från den 1 juli 2019 ska alla elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha en mentor som ska följa elevens kunskapsutveckling och studiesituation i elevens hela utbildning

Läs mer här

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Läs mer om regeländringarna på skolinspektionens sida

Läs mer om aktuella regeländringar på Skolverkets sida

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 10-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se