Meny
 • Start
 • / Centralt skolstöd

Centralt skolstöd

Centralt skolstöd är en avdelning som består av olika verksamheter som alla syftar till att stötta och utveckla förskolan, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan oavsett huvudman i Örebro kommun. Här kan du läsa mer om alla verksamheter som ingår i Centralt skolstöd.

Centralt skolstöd förändras under hösten 2019. Förhoppningen är att detta kommer möta förskolornas och skolornas behov på ett ännu bättre sätt. Läs mer här!

Om Centralt skolstöd

Centralt skolstöd erbjuder:

 • stöd till förskolor och skolor inom det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbetet – Lotsen
 • mottagningsenhet för nyanlända elever 6-15 år i Örebro kommun – Perrongen
 • inkluderingsstöd till nyanlända elever som har svårt att komma in i skolsystemet (i samverkan med Arbetsförmedlingen) – Ingången
 • resurs till förskolor och skolor i arbetet med miljö-, natur- och utomhuspedagogik – Naturskolan
 • teknikskola för barn och unga samt fortbildning för pedagoger – KomTek
 • pedagogiskt stöd för föräldrar och barn på Familjecentraler med öppen förskola
 • skola för alla barn och ungdomar 6-19 år som blir inlagda på sjukhus eller är dagpatienter – Sjukhusskolan
 • stöd till ungdomar 15-24 år med neuropsykiatrisk problematik – NP resurs och samverkan
 • samverkansledning för barns och ungas bästa – Centrum för samverkan - SAMBA
 • undervisning till unga föräldrar – Unga mammor och pappor (UMP)
 • skolundervisning och familjebehandling för elever med problematisk skolfrånvaro (social investering) – Bryggan
 • undervisning på kommunalt HVB-hem för ungdomar 15-19 år – OT-gruppen


Centralt skolstöd driver också webbplatsen Pedagog Örebro, som syftar till att stödja pedagogers och skolledares professionella utveckling och lärande.

Kontakta Centralt skolstöd

Postadress

Box 313 65
701 35 Örebro

Besöksadress

Näbbtorgsgatan 12
702 23 Örebro

Kontaktuppgifter

Verksamhetschef/avdelningschef

Margareta Borg
019-215014
margareta.borg@orebro.se

Biträdande avdelningschef

Anne Jeanson
019-212288
anne.jeanson@orebro.se

Familjecentralernas öppna förskola

Lena Carlsson
019-212168
lena.carlsson@orebro.se

Ingången

Berit Olsson
019-216568
berit.olsson@orebro.se

KomTek

Niklas Jarl
019-216850
niklas.jarl@orebro.se

Lotsen

Berit Olsson
019-216568
berit.olsson@orebro.se

Naturskolan

Niklas Jarl
019-216850
niklas.jarl@orebro.se

NP resurs och samverkan

Elisabet Fälling
019-215777
npresursochsamverkan@orebro.se

Pedagog Örebro

Mikael Kindgren
019-211806
pedagogorebro@orebro.se

Perrongen

Berit Olsson
019-216568
berit.olsson@orebro.se

Centrum för samverkan, SAMBA

Ingela Pihlström
019-211261
ingela.pihlstrom@orebro.se

Sjukhusskolan

Thomas Huss
019-6025736
thomas.huss@orebro.se

Senast uppdaterad: 10 oktober 2019 

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 10-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se