Välkommen till min normkreativa vardag!

Har du varit med om att någon, i något avseende, haft fördomsfulla föreställningar om dig som person innan de lärt känna dig? Det har du garanterat eftersom det troligtvis sker dagligen – i olika forum. Skulle du känna att det vore skönt om andra människor såg dig som ett tomt vitt ark? Helt utan fördomar och stereotypa, förutfattade meningar? Om du svarar med ett jakande svar så tror jag också att du är helt öppen till att göra detsamma i ditt eget möte med barn och ungdomar.

Genom att våga ifrågasätta sitt eget agerande kommer vi, förhoppningsvis, till insikt om saker vi kanske behöver testa att förändra. Med en nyfikenhet för andra människor kan vi kanske ge våra barn och ungdomar möjlighet att utvecklas utan att begränsas av andras föreställningar. Det är vad ett normkreativt värdegrundsarbete handlar om. Att möta barn och ungdomar i en miljö helt utan negativa normer och stereotypa föreställningar!

Det är viktigt att förstå att normer kan vara bra och att de behövs i ett samhälle om vi vill att det ska fungera. Hur skulle det vara om ingen ställde sig i kön till bussen eller i matbutiken? Det finns däremot negativa normer som är begränsande och dessa behöver vi förändra. Våra barn och ungdomar möter dessa dagligen och borde inte skolan vara en frizon och ett andningshål istället?

Att arbeta utifrån normkreativt värdegrundsarbete innefattar inte bara våra möten med barn och ungdomar utan även kollegor, vårdnadshavare - egentligen alla människor som vi stöter på. Välkommen till min normkreativa vardag - nu ska vi reflektera!

Dagens fundering!

När du möter barn och ungdomar, oavsett kontext, som är på väg någonstans. Vad är det du möter då, i din föreställningsvärld? Är de könlösa varelser eller ser du dem utifrån den tvåkönsnormativa uppdelningen; pojkar och flickor? Följdfrågan från mig blir då uppenbar; hur hälsar du på dessa personer? “Hej, tjejer/flickor/grabbar/killar!” eller “Hej på er!” Reflektera över ditt svar så tar jag upp tråden i nästa inlägg!

/Peter Andersson, 7-9 lärare i svenska och SO

Senast uppdaterad:

Publicerad: