Gå till innehåll

Att arbeta inkluderande i klassrummet

Att arbeta inkluderande i klassrummet är en utmaning för både lärare och elev. Det är en utmaning för elever som kanske inte riktigt orkar med klassrumsundervisning eller har svårt i ämnet. Många variabler ska tas i beaktning i undervisningssituationen men även innan

Som lärare kan du möta elever med dyslexi, dyskalkyli, autismspektrum, ADHD och mycket annat. Det är svårt att hitta en universallösning på hur en kan göra, undervisa och bemöta elever och det är forskningen rätt överens om.

Efter att i många år ha arbetat på en skola där många elever har diagnoser och gått i vanlig klass finns det några förslag att komma med. Dessa är inte heller universallösningar utan de fungerar allt som oftast. Det finns saker som bör genomföras på organisationsnivå men detta handlar om hur du kan tänka i din undervisning och med dina lektioner. Det finns många hjälpprogram i de datorer eleverna har och dessutom finns det andra tjänster vi prenumererar på som kommun.

Tydliggörande pedagogik är ett sätt att arbeta inkluderande med elever. De frågor som har arbetats fram går att använda i arbetet med elever inom AST men det går att använda i arbetet med alla elever. Det är värt att tänka på dessa frågor går att ställa både gällande lektion och uppgift.

  • Var ska jag vara?
  • Vad ska jag göra?
  • När ska jag göra det?
  • Vem ska jag vara med?
  • Hur länge ska jag göra det?
  • Hur ska jag göra det?
  • Varför ska jag göra det?
  • Hur mycket ska jag göra?
  • Vad händer sedan?


Det går även att läsa mer om tydliggörande pedagogik och om inkludering här:

https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/neuropsykiatriska-funktionsnedsattningar-npf/tydliggorande-pedagogik/


Autism och ADHD i skolan: handbok i tydliggörande pedagogik av Anna Sjölund, Cajsa Jahn, Ann Lindgren, Malin Reuterswärd


Om boken:

I boken Autism och adhd i skolan handbok i tydliggörande pedagogik förklarar författarna elevernas ojämna förmågor och svårigheter, hur de kan upptäckas i skolan och framför allt hur du med tydliggörande pedagogik kan anpassa undervisningen och skoldagen. Med tydliggörande pedagogik blir skolan begriplig, hanterbar och meningsfull. Tack vare enkla tekniker kan du kompensera för nedsatta funktionsförmågor och dra nytta av elevernas styrkor, så att dina elever kan nå kunskapsmålen. Det är dags att låsa upp alla dörrar och skapa en tillgänglig skola!


Inkluderingskompetens vid adhd & autism av Linda Jensen


Om boken

Hur skapar vi en lyckad skolgång för elever med ADHD och autism? I boken får du stifta bekantskap med Funktionstrappans fyra steg. Där har hjärnforskning, evidensbaserad pedagogik och beteendevetenskap omvandlats till hundratals handfasta tips som även omfattar dyslexi och dyskalkyli.
Börja var du vill och arbeta själv eller tillsammans med andra. Verktygen och värdegrunden för att framgångsrikt höja resultatet för våra pedagogiskt mest utmanande elever gynnar samtliga elever vi har i skolan och bidrar dessutom till en ökad studiero.

Vill du veta mer om hur en kan arbeta inkluderande?
Kontakta: Camilla Andersson Kvinnerstagymnasiet, camilla.i.andersson@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se