Bokblogg: Rum för lärande, av Katinka Vikingsen

Rum för lärande är skriven av Katinka Vikingsen, förskollärare och pedagogista. Boken riktar sig till verksamma inom förskolan och ger mig många funderingar, frågor och reflektioner om min egen förskola och vår verksamhet.

Vad krävs av de rum där barn ska leka, lära och samspela
– de platser där de ska utvecklas och bli sina bästa jag?

Syftet med boken är att lyfta lärmiljöns betydelse för utbildningen i förskolan. Författaren vill även bidra till en mer likvärdig utbildning. Hon gör även en historisk tillbakablick för att vi ska kunna förstå bakgrunden till hur våra lärmiljöer utformades.

Att ta fram en pedagogisk idé handlar om att formulera en gemensam riktning och att tydliggöra ramarna så att alla anställda förstår vad som förväntas. Men det handlar även om att säkerställa en likvärdig utbildning för alla barn.

Författaren har själv arbetat inom butik och tar med sig dessa tankar och kopplar dem samman om hur man presenterar en miljö för en viss målgrupp, i detta fall miljön, på en förskola för barn.

Hon hoppas på att boken ska bli ett underlag för vidare diskussioner och reflektioner om lärmiljöns utformning, vilket den verkligen blir.

Katinka menar att det är viktigt att vi kontinuerligt ser över miljön, rummets utformning, material och hur det används samt rutiner och regler utifrån barnens nyfikenhet och intresse.

Hon ger även en lista på var man kan börja när man ska starta sin resa att förändra sin lärmiljö. Vilka möbler kan var bra att börja med?

Exempel på lämpliga material för olika miljöer

I boken går hon igenom många olika områden och rum på förskolan. Vi får exempel på vilka material vi kan använda i bland annat ateljén och byggrummet. Hon skriver mycket om färgsättning för att skapa en mer harmonisk miljö.

Hon går igenom olika mötesplatser som finns på förskolan, som till exempel språklig miljö, matematik, naturvetenskap och digitalitet. Vad ska vi tänka på vid dessa mötesplatser och hur kan de se ut?

Genomgående i boken är att författaren ger konkreta tipsrutor och listor med material som man kan använda i de olika rummen. Det ger en bra start att komma igång på sin egen förskola.

Hon har även med diskussionsfrågor som man kan ta med till sin verksamhet vilket fördjupar det man läst och ger hjälp till sin egen verksamhet.

Till exempel:

Tips! I arbetet med variation får även akustiken betydelse. I ett rum men många möbler i samma höjd skapas mer buller än i ett rum med möbler i olika nivåer. Det beror på ett ljudet färdas friare i ett rum med likadan möblering. Att möblera med möbler i olika höjder påverkar därmed akustiken och hörbarheten.

Extra fokus på lera

Ett material Katinka Vikingsen skriver lite mera om är lera och vilka fördelar det finns med att arbeta med lera. Vilka bord som kan användas i lerateljén, när man ska använda låga eller höga, tips på hur man kan göra om leran blivit torr och hur den kan förvaras. Hon skriver även om olika sorters lera. Men den hon föredrar är naturleran som både är billig, kan återanvändas flera gånger och mångsidigt.

Katinka skriver att lera är ett bra material som de yngsta barnen kan prova på i förskolan eftersom leran är giftfri.

I arbete med lera är mötet mellan tanken, sinnena och händerna i nära samspel och lerans föränderliga egenskaper gör att den kan omformas i det oändliga.

Bra start när du vill förändra inomhusmiljön på förskolan

Om man går i tankar att vilja förändra sin inomhusmiljö på förskolan så kan jag verkligen rekommendera denna bok som en start. Den går verkligen igenom allt som man behöver tänka på, från material, möbler, färger, ljussättning och ljud.

Jag ser fram emot att använda mig av allt som jag läst i boken på min förskola och låta alla pedagoger få fundera kring lärmiljön och i arbetslagen få diskutera hur lärmiljön ser ut på just vår förskola.

/Therese Svedin, rektor och förskollärare, Mosjö förskola

Senast uppdaterad:

Publicerad: