Gå till innehåll

Bokblogg: Den synliga förskolan

Författaren Martina Lundström är pedagogista och pedagogisk rådgivare. Hon har tidigare skrivit boken Det synliga barnet.

I denna bok, Den synliga förskolan, riktar hon sig främst till rektorer och andra ledare, men boken kan med fördel läsas av alla inom förskolan. Hon tar upp till synes enkla men otroligt viktiga frågeställningar som berör både synsätt och ledning på förskolan. Jag har gång på gång slagits av olika insikter under min läsning.

Martina Lundström skriver mycket om betydelsen av att ha en samsyn i organisationen och en tydlig ledning där alla vet var man är på väg. Hon skriver om olika sätt att se på förskolans uppdrag både utifrån historia och styrdokument. Hon delar också med sig av reflektionsunderlag som man kan utgå ifrån. Men hon vill inte kalla det mallar utan ett basunderlag som man utgår ifrån och gör om till sitt eget.

Ganska tidigt i boken skriver författaren:

I Reggio Emilia tar man pedagogikens bidrag till samhället på allvar. Om samhället utanför själva institutionen förskolan brottas med utmaningar kopplade till exempelvis integration och miljöfrågor så behöver förskolan vara en plats som skapar alternativa sätt att hantera dessa.

Vidare skriver hon:

Att vara inspirerad av Reggio Emilia-filosofin innebär att ta tillvara människorna och platsen där man är verksam för att skapa en förskola och pedagogik som det lokala samhället behöver.”

För mig var detta ord som gav mig en ny syn på hur förskolor i Reggio Emilia arbetar. För oss på vår förskola i Örebro handlar det inte i första hand om att kopiera deras sätt att arbeta i Italien, vilket jag ibland har upplevt att vi försökt, utan att se vad just vårt samhälle behöver. Men i det arbetet kan vi inspireras och hämta idéer från Reggio Emilia.

En annan sak som författaren skriver är följande:

En läroplan som anger vad barnen ska få för möjligheter ger oss ramar att förhålla oss till. Vi kan inte skapa förskolan utifrån våra egna åsikter och värderingar.

Våra egna åsikter och värderingar är något författaren tar upp på flera ställen i boken och som jag tror är något vi behöver prata mer om på våra förskolor för att få en större samsyn. Boken har fått mig att fundera mycket på hur mina åsikter och värderingar styr hur jag tolkar vår läroplan och förskolans uppdrag. Vad är t ex min tanke om varför barn vistas på förskolan och hur påverkar det min yrkesroll?

I boken tar Lundström också upp det svåra i förändringsarbetet och vad man behöver tänka på, till exempel hur man kan mötas, att man måste låta förändringen ta tid och vikten av att dokumentera för att kunna se förändringen över tid. Vi är alla olika och har olika lätt att ta till oss nya tankar och idéer. Det är därför viktigt att ta reda på sitt eget ”varför” för att enklare kunna kommunicera kring det som eventuellt känns jobbigt.

Det krävs också ett tydligt ledarskap och att förändringen inte hänger på en person. Är det bara en person som driver förändringen så orkar den oftast inte i längden och risken är stor att den positiva effekten försvinner om den personen försvinner.

Boken har givit mig många nya tankar och utmanat mig på olika sätt. Jag tycker att alla med en ledarfunktion ska läsa denna bok, men att den också passar för alla som är nyfikna på att komma vidare i sitt eget tänkande kring varför och hur förskolan ska drivas och utformas. Som författaren skriver i slutet på boken:

Man kan säga att alla bär på någon form av ledarskap på den plats i organisationen man befinner sig, inte minst i relation till sig själv. Det innebär att man behöver utveckla ett tänkande kring sig själv i din yrkesroll och hur ens beslut och handlingar påverkar det pedagogiska utfallet.

Jag kan varmt rekommendera denna bok!

/Maria Högberg, förskollärare på Äventyrets förskola i Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se