Gå till innehåll

Det som skiljer en återbruksbygghandel från en vanlig bygghandel är att vi kan endast erbjuda det som lämnas in till Örebro byggretur, vilket också gör att sortimentet varierar över tid.

Ta emot, förädla

Översiktsbild från lager av återbruksprodukter, material som dörrar, fönster

Vi tar emot allt material som är byggrelaterat och går att återanvända. Material som vi tar emot besiktigas, klassificeras samt fräschas upp.

Även förädling av material kan komma att bli aktuellt när vi har resurserna, som exempelvis slipning, inoljning och grundmålning av fönsterbågar och karmar, dörrar, snickerier och så vidare.

Material som kan innehålla eller bära spår av farliga ämnen kan vi inte ta emot (kan t.ex. vara ämnen i vissa fogmaterial).

Kan jag se materialet?

Materialet finns tillgängligt att se i butiken under öppettiderna.

Det kommer löpande att lämnas in material som fastighetsägare har haft stående på olika håll och därför kommer sortimentet att variera över tid.

Örebro byggretur har för avsikt att en bit in i projektet att göra det möjligt att se vad som finns i lager via en webblösning.

Återbruksinventeringar

Vi kan stödja fastighetsägare med att återbruksinventera fastigheter för att se vilken återbrukspotential som finns inför kommande ombyggnationer. Med en återbruksinventering kommer vi och de som vill återbruka att veta långt i förväg vilka material som finns och även när de blir tillgängliga.

En bild som visar en mobiltelefon med en app för återbruksinventering

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se