Gå till innehåll

Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är en värdegrund för vår verksamhet

Den ekonomiska hållbarheten är en del av vår målsättning likväl som att social och miljömässig hållbarhet är det. Att fånga upp material och förhindra att det blir avfall och i stället får en ny ägare och kanske ett nytt användningsområde till en lägre kostnad än att köpa nytt, är i sig själv både ekonomisk som miljömässig hållbarhet.

Vi i vår verksamhet arbetstränar samtidigt personer som hamnat utanför sitt tidigare aktiva arbetsliv. De som arbetstränar hos oss lär sig förutom en massa bra färdigheter att ta med sig i arbetslivet, att cirkulärt byggande är att ta tillvara på våra resurser.

Alla får en möjlighet att vara hållbara

Genom att lämna in material för återbruk och köpa återbrukat material bidrar man själv starkt till den miljömässiga och ekonomiska hållbarheten. Det är enkelt att göra och man stödjer samtidigt social hållbarhet

Kan jag som privatperson bli hållbarare?

Som alla långa resor så börjar starten med att man tar ett steg. Du kan börja din hållbarhetsresa med att göra just det - ta ett steg i rätt riktning - det är flera tusen procent mer än att inte göra något alls.

Lämna

Lämna in din fungerande toalettstol, överblivna reglar, kakel osv. osv. som blev över efter en renovering. Ställ gärna krav på en byggare att denne redovisar att de lämnar in ditt material för återbruk (intyg får de av oss).

Köpa

Behöver du byta ett trasigt handfat eller något annat? Kolla med oss först, finns det ett sådan så har du blivit hållbar och sparat på allas våra resurser. Samtidigt som du sparat en slant.

Hur viktigt är hållbarhet för företag?

Se det så här - det är en källa till möjligheter och innovation som också ger konkurrensfördelar.

Utöver det handlar det om ett företags förmåga att hantera nuvarande och kommande krav på hållbarhet som ger möjligheter att lämna offerter och vinna upphandlingar.

Det handlar också om att företag har ökade krav på att visa upp ett aktivt hållbarhetsarbete och att myndigheter har ökade krav för vissa tillstånd etc. De som idag aktivt arbetat in egna rutiner med dokumentation för eget återbruk och återbruksinventeringar har därför ett rätt stort försprång.

Kunders ökande medvetenhet

Kunder och boende i fastigheter som man har eller bygger börjar i allt högre grad ställa krav på att man kan visa att det görs så mycket som möjligt för att ta tillvara på våra gemensamma resurser och att företagen agerar miljömässigt.

Kostar hållbarhet som att återbruka?

När man gör något för första gången så får man göra några misstag och lära sig till nästa gång och väldigt snart är man mer rationell och kostnadseffektiv.

Om vi som exempel tar fyra byggelever från andra läsåret och ber dom bygga en friggebod så tar det lite tid, men friggebod nummer två kommer att få en halverad tid. Sedan blir man ännu mer rationell och vidareutvecklar sina metoder.

Logistik

Det handlar mycket om logistik, rätt resurser på rätt plats och en något annorlunda tidsplan. Framför allt att det från start finns en plan för eget återbruk där man i förväg funderar igenom hur man kommer åt så mycket material som möjligt samt att man har en kanal för att lämna till återbruk som till exempel Örebro Byggretur.

Exempel

Vi borde ta tillvara på betongpannorna som ligger på ett tak för att samtidigt komma åt den ur ett återbruksperspektiv mycket värdefulla spånten och sedan takstolarna samt bjälklaget.

Ställ frågorna: Hur får man upp betongpannor på ett tak? Hur gjorde vi? Kan vi göra så fast omvänt? Hur tar vi loss spånten? Vart kapar vi takstolarna och bjälklagsreglarna? Hur får vi ner dem?

Bara att man enkelt tänker igenom arbetsmomenten så gör man förberedelser och får klart för sig hur och hur många och framför allt vilka och deras kompetens som behövs för dessa uppgifter.

Ofta är lösningarna på frågorna en fråga om att vända på logistiken från när man satte upp takstolar och taket.

Ekonomi är ett medel för hållbar samhällsutveckling. Ekonomisk hållbarhet handlar om att använda de ekonomiska resurserna effektivt på ett sätt som
främjar människor och miljö.

Läs mer om ekonomisk hållbarhet på orebro.se

Handlar om att hushålla med jordens resurser så att de räcker åt alla, idag och i framtiden.

Läs mer om Miljömässig hållbarhet på orebro.se

Det handlar om att ingen ska lämnas utanför i utvecklingen och att alla ska ha samma rättigheter och samma möjligheter att påverka sina egna liv.

Läs mer om social hållbarhet på orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se