Gå till innehåll

Verksamhetens mål är att minska mängden byggspill och byggavfall genom att ta tillvara på återbrukbart material och överskott.

Örebro byggretur finansieras delvis via avfallstaxan samt med samarbetspartnernas ekonomiska tillskott samt kommande intäkter för partnerskap och intäkter från försäljning och tjänster.

Erbjudande - Uppstart

Under uppstartstiden räcker det med att intresserad organisation eller företag är registrerade hos Örebro byggretur för att kunna lämna in material och för att få det viktiga återbrukscertifikatet. I ett senare skede fastställer vi tillsammans, utefter behov som finns, en avgift för fortsatt partnerskap - Kontakta oss 019-21 60 61 eller direkt Lars Nährström 019-21 55 86.

Själva inlämningen av återbruksmaterial är avgiftsfri för företag som är registrerade eller har ett partneravtal.

Vilka är nuvarande samarbetspartners?

Samarbetsparterna som tillsammans gjort det möjligt att starta Örebro byggretur är Örebro kommun, ÖBO, Futurum och Örebroporten.

De bidrar med finansiering och har platser i styrgruppen som är en styrelse för övergripande inriktning samt har alltid synlighet mot allmänheten och media som stärker deras hållbarhetsprofiler.

Samarbetspartner eller partner

Man kan välja att bli samarbetspartner eller partner.

Skillnaden är att man som samarbetspartner blir medlem i styrgruppen och därmed får större möjlighet att påverka utvecklingen av byggåterbruk inom regionen med allt vad det innebär från samverkan, logistiklösningar, utveckling av e-handelsplats med mera. Som större företag eller organisation kan detta vara ett lämpligt alternativ.

Som partner stödjer du verksamhet och utveckling med en årlig avgift. Partnerskap rekommenderas för företag som vill göra skillnad och bidra till ett mer hållbart samhälle.

I båda fallen gör företaget en betydande insats för hållbarhet och miljö genom ökat återbruk och minskade mängder byggavfall.

Har ni intresse att bidra till att projektet blir en permanent verksamhet?

Genom att delta som partner stärker man projektet och deltar i att permanenta verksamheten, man bidrar med viss finansiering och resurser.

Man kan ha intresse av att utveckla en eller flera av våra delar som t.ex. transporter, lagring och förädling inom projektet.

Stämmer vi med er hållbarhetsprofil och kan vi utveckla återbruk i olika former, är vi en bit på väg till att göra skillnad.

Vad ingår i partnerskapet?

Inlämningen av återbrukbart material är i sig utan kostnad.

Att lämna in material på en avfallsanläggning kommer med en viktbaserad kostnad beroende på material, Örebro byggretur är avgiftsfria bland annat för att uppmuntra till byggåterbruk.

Vid inlämning registrerar Örebro byggretur allt material och lämnar intyg på återbruket med CO2 per produkt. Något som kan vara användbart dels i företagets hållbarhetsredovisning men också för att internt följa hållbarhetsutvecklingen mer i detalj.

Många upphandlingar ställer också krav på aktivt hållbarhetsarbete och i vissa fall även byggåterbruk.

I partnerskapet ingår även del i ett inventeringsverktyg för återbruk och därmed möjlighet att i förväg kunna beräkna klimatvinster i projekt och samtidigt synliggöra internt vilket material i en fastighet som kan återbrukas vilket ger bättre möjligheter att planera internt för eget återbruk och vad som kan lämnas till Örebro byggretur.

Det finns även möjlighet till synlighet i en publik gemensam produktbank, så andra arkitekter kan hitta material att återbruka.

Se Örebro byggreturs materialbank.

Genom att ansluta sig till Örebro byggretur har man en möjlighet att delta i IVL/CC-Builds lokala kluster, en möjlighet för alla företag och organisationer i Närke med omnejd, som då får möjlighet till att ta del av andras erfarenheter och dela sina egna. Vi kan också i samarbete med CC-build starta egna arbetsgrupper inom Närke-klustret.

Nu kan du genom att ansluta dig hos oss för att lämna överskottsmaterial eller demonterat material under ett halvår genom att bara registrera dig hos Örebro byggretur och samtidigt bli en del av klustret. - Kontakta oss 019 21 60 61

Läs mer på CC-build.

Örebro byggretur kan erbjuda:

  • råd och stöd kring vad som är värt att demontera. Vi kan exempelvis delta vid en genomgång av ett objekt inför ett övervägande om renovering.
  • att bistå vid framtagandet av en demonteringsplan med en logistik som är effektiv och kostnadseffektiv.
  • informationsmöten för företag kring återbruk, förklara flöden och behov samt hur man effektivt hanterar återbruk.
  • lokala workshops för ledare och ansvariga i organisationen kring återbruksfrågor.
  • genomgångar med (de viktiga) som gör den praktiska delen.
  • seminarier med inbjudna representanter från fastighetsägare och byggföretag som delar med sig av exempel och erfarenheter.

Tjänster som erbjuds

Stöd för effektiv demontering, logistik. Tillsvidare kostnadsfritt efter överenskommelse.

Praktiska råd om hur vad som kan demonteras, vad som är gångbart och vilka saker som är praktiskt demonterbara. Tillsvidare kostnadsfritt efter överenskommelse.

Vi kan genomföra återbruksinventeringar och bedömningar i ett digitalt verktyg som en ren tjänst eller som upplärning av personal som får lära sig systematiken och hur man genomför en återbruksinventering.

Vi kan i mån av tid samt efter överenskommelse hämta demonterat material mot ersättning.

Det rör sig om begränsade mängder per tur, 5 kbm eller max 650 kg. Materialet bör vara transporterbart, d.v.s. förpackat/emballerat så det kan utan större problem kan förflyttas.

Vi kan förpacka lösmaterial mot ersättning.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se