Nu öppnar Örebro byggretur

Nu öppnar Örebro byggretur butiken för alla. Klockan 14 torsdagen den 23 november öppnar dörrarna för kunder.

Välkomna till oss

Nu kan ni handla återbrukat material på vardagar, tisdag till torsdag mellan kl. 14–19.

Lämna in mer material - fyll på vårt sortiment!

Både privatpersoner och stora som små företag kan lämna in byggmaterial för återbruk. Privatpersoner kan även lämna material på sen eftermiddag tisdagar–torsdagar kl. 14–19.

Företag kan lämna material efter överenskommelse mellan kl. 8–11 alla vardagar. Kontakta oss på telefonnummer 019-21 60 61 eller byggretur@orebro.se.

Adress: Örebro byggretur, Argongatan 33, Örebro.

Om Örebro byggretur

Örebro byggretur är en bygghandel med återbrukade material och har inte något vinstsyfte, allt eventuellt överskott används för att utveckla verksamhet och service. Målet är att minska mängden byggavfall, och butiken är en del i Örebro kommuns satsningen på att minska avfallet i kommunen med en fjärdedel från år 2015 till år 2025.

Det som skiljer en återbruksbygghandel från en vanlig bygghandel är att butiken endast kan erbjuda det som lämnas in till Örebro byggretur, vilket också gör att sortimentet varierar över tid. Örebro byggretur tar emot allt material som är byggrelaterat och går att återanvända – men inte material som kan innehålla, eller bära spår av, farliga ämnen.

Illustration över Örebro byggreturs fasad.

Fasad Örebro byggretur.

Senast uppdaterad:

Publicerad: