Meny

Arkivansvarig och arkivredogörare

Dokumenthantering kräver tydlig styrning inom alla delar av administrationen om inte problem ska uppstå. En fungerande dokumenthantering uppnås genom förebyggande arbete och verksamheten har mycket att vinna på att efterfölja de regelverk som finns.

De ansvariga i arkivfrågor ska hålla sig uppdaterade om den kommungemensamma arkiveringsplanen, KA och säkerställa att arkivreglementet efterföljs inom alla verksamheter.

Arkivfrågorna omfattar inte bara pappershandlingar utan även digital information. Det är därför viktigt att arkivansvariga och arkivredogörare är delaktiga både i analog och digital dokumenthantering.

Se till att de digitala systemen uppfyller kraven på arkiveringsfunktioner och -format, speciellt då ett nytt system ska köpas in eller när digital information ska överföras.

Ett annat område att ha extra koll på är hur hanteringen av informationen vid eventuell skanning av pappersdokument till digitala format går till. De ansvariga i arkivfrågor bör sätta sig in i rutinerna och säkerställa att skanningen inte medför informationsförluster eller ett onödigt sparande av kopior.

Verksamheterna skall anmäla till stadsarkivet vem som är arkivansvarig och vem som är arkivredogörare. Hela organisationen bör meddelas då en ny arkivredogörare blir tillsatt, så personalen vet vem de ska kontakta och vilka slags frågor hen kan besvara. 

Rollbeskrivningar

Arkivansvarig (förvaltningschefen eller det kommunala bolagets VD)

Arkivredogörare (gärna flera)

Senast uppdaterad: 16 mars 2018

Publicerad: 19 september 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro stadsarkiv

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 12-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se