Stadsarkivet önskar God Jul med lite nyheter i dokumentarkivet

Jul- och nyårshälsning ur Karlslunds gårds arkiv.

Alla kommunalnämnder finns nu i dokumentarkivet. Lokalhistoriskt intresserade av Kil, Lillkyrka, Ånsta och Ödeby har "nytt" material att läsa nu i de stundande helgerna. Protokollen från kommunalnämnderna i dessa kommuner finns nu i dokumentarkivet. Därmed är årets publicering av samtliga gamla kommuners kommunalnämndsprotokoll komplett. Alla 23 kommuner som finns på stadsarkivet är nu publicerade t.o.m. ca 1900 (i många fall ända till 1940-talet).

I denna publicering ingår följande

Kils kommun

Kommunalnämndens protokoll 1862-1894

Lillkyrka kommun

Kommunalnämndens protokoll 1881-1919

Ånsta kommun

Kommunalnämndens protokoll 1862-1942  Fattigvårdsstyrelsens protokoll 1862-1871, 1892, 1916-1918

Ödeby kommun

Kommunalnämndens protokoll 1905-1943  Fattigvårdsstyrelsens protokoll 1905, 1917  Hälsovårdsnämndens protokoll 1926, 1939, 1943  Skogsaccisprotokoll 1913-1917, 1920-1921

Företag, affärer och butiker i Örebro under 100 år ur Birger Larssons samling

En mycket intressant samling på stadsarkivet är Birger Larssons förteckningar över företag och gårdsägare i Örebro för tiden 1850-tal-1960-tal. En riktig guldgruva för den Örebrohistoriskt intresserade! En första omgång finns nu i dokumentarkivet på stadsarkivets hemsida. Det är förteckningar över företag, affärer och butiker som har funnits redovisade för varje adress på norr och söder i centrala Örebro.    Stadsarkivet får med detta önska God Jul och Gott Nytt År!

Ursprungligen publicerad 2013-12-20.

Senast uppdaterad:

Publicerad: