Söderteckningar och förtroendevalda under 100 år – nytt i stadsarkivets dokumentarkiv

Drottninggatan 58 Broddénska gården 1954. Siv Blomkvists Söderteckningar.

Nyheter i stadsarkivets dokumentarkiv denna gång är bland annat Siv Blomkvists färgteckningar från Gamla Söder gjorda på 1950-talet, registerkort över förtroendevalda i Örebro 1863-1964, samt protokoll från Glanshammar, Gräve, Gällersta, Götlunda och Mosjö gamla kommuner. Totalt ca 7500 nya dokument finns tillgängliga på webben.

Innan den gamla bebyggelsen på söder i Örebro gick under för grävskoporna vandrade dövskollärarinnan Siv Blomkvist  gata upp och gata ner och dokumenterade alla husen. Hon gjorde teckningar i färg på framför allt Drottninggatan och Kyrkogårdsgatan under åren 1952-1959. Genom förmedling av Nerikes Allehanda finns teckningarna arkiverade på stadsarkivet. De är nu digitaliserade och går att studera i dokumentarkivet.

Protokoll från ytterligare fem gamla kommuner som har inkorporerats i Örebro är nu tillgängliga på webben. Tiden är 1863 och minst till 1900. Det är Kommunalnämndens protokoll som är digitaliserade. I några fall ingår även äldre protokoll från Fattigvårdsstyrelsen och Sockennämnden från tiden före 1863.

Ett register över alla som haft förtroendeuppdrag i Örebro stad åren 1863-1964 har tidigare framställts på stadsarkivet. Nu har detta register digitaliserats inom projekt Digitalis som drivs i samarbete mellan stadsarkivet och länsmuseet. Den första omgången med över 1800 registerkort innehåller namnen Adlerz-Köhler. Här hittar vi kända och mindre kända örebroare, allt från disponenter och fabrikörer till affärsbiträden, filare och vändskoarbetare. Kända namn som Harald Aronsson, Daniel Julius Elgérus, Otto E. Andersen och Elvida Jansson hittar du här.

Alice Bergström, sjuksköterska hade många förtroendeuppdrag åren 1938-1964. Kortregister över förtroendevalda.

Nytt i Dokumentarkivet är även Arkivexempel för skolan. Här finns ett urval dokument, med bland annat skolhandlingar från Karolinska skolan och Vivalla skola från 1800-talet, samt hundskattelängder från Närkes Kil.

Denna gång har följande publicerats i dokumentarkivet

Glanshammars kommun

Fattigvårdsstyrelsens protokoll 1847-1862
Kommunalnämndens protokoll 1863-1897
Sockennämndens protokoll 1855-1862

Gräve kommun

Fattigvårdsstyrelsens protokoll 1909-1934
Kommunalnämndens protokoll 1908-1951

Gällersta kommun

Kommunalnämndens protokoll 1871-1903
Kommunalnämnden, fattigunderstöd 1880-1903

Götlunda kommun

Kommunalnämndens protokoll 1864-1942

Mosjö kommun

Kommunalnämndens protokoll 1863-1867, 1882-1916
Sockennämndens protokoll 1844-1862

Drätselkammaren i Örebro (motsvarar Kommunstyrelsen idag)

Protokoll 1861-1865, 1875-1880

Siv Blomkvists Söderteckningar

En vandring i färg längs gatorna i Örebro  på 1950-talet

Förtroendevalda i Örebro

Kortregister namnen Adlerz-Krook 1863-1964

Arkivexempel för skolan

Karolinska skolan
Kils kommun
Lunds skola, Ervalla
Vivalla skola, Längbro

Ursprungligen publicerad 2013-06-18.

Senast uppdaterad:

Publicerad: