Protokoll och minnen från ett gånget Örebro – nytt i stadsarkivets dokumentarkiv

Protokoll från kommunalnämnden i Ekers kommun 1866.

Nu är andra omgången dokument publicerade i stadarkivets dokumentarkiv på webben. Ytterligare ca 7 000 dokument finns att läsa. Denna gång är det bland annat protokoll från de gamla kommuner som inkorporerats i nuvarande Örebro kommun som lagts ut. Här finns mycket att läsa om den lokala historien och människors tillvaro för 100-150 år sedan.

I år firar kommunerna 150 år. 1863 började kommunallagarna att gälla och varje socken blev egen kommun. Sockenstämmorna ersattes av kommunalstämmor och kommunalnämnder. Stadsarkivet kommer under året att tillgängliggöra protokoll från de 23 gamla kommuner som idag ingår i Örebro.
 
Först ut är Almby, Asker, Axberg, Eker och Ervalla kommuner. Det är kommunalnämndernas protokoll från 1860-talet och fram till åtminstone 1900 som nu är avfotograferade och finns att läsa på stadsarkivets hemsida.
 
Annat som är med denna gång är minnen från Örebro för 100-150 år sedan skrivna av byggmästare Per Karlsson, Örebro tidning från 1810, protokoll från drätselkammaren i Örebro rörande 1870-talet, ca 2300 registerkort ytterligare ur byggnadsnämndens arkiv gällande byggnader i Örebro, Längbro, Ånsta och Almby.
 
Allt som allt finns nu ca 10 000 bilder med 17 000 dokumentsidor ur arkiven i dokumentarkivet på webben.

Denna gång har följande publicerats i dokumentarkivet

Almby kommun

Kommunalnämndens protokoll 1865-1920

Askers kommun

Kommunalnämndens protokoll 1885-1907

Axbergs kommun

Kommunalnämndens protokoll 1863-1899
Fattigvårdsstyrelsens protokoll och handlingar 1850-1868

Ekers kommun

Kommunalnämndens protokoll 1863-1951
Fattigvårdsstyrelsens protokoll 1860-1862

Ervalla kommun

Kommunalnämndens protokoll 1863-1951

Byggnadsnämnden i Örebro – ritningsregister

Almby församling – kvarter och stadsägor
Längbro församling – kvarter och stadsägor
Nikolai församling – tillägg av stadsägor
Olaus Petri församling –kvarter och stadsägor
Ånsta församling – stadsägor
Byggnader A-Ö – utan kvarters- eller stadsägobeteckning

Drätselkammaren i Örebro (motsvarar Kommunstyrelsen idag)

Protokoll 1872-1874

Byggmästare Per Karlssons anteckningar om Örebro stad 1884-1935

En vandring längs gatorna i Örebro

Örebro tidning 1810

 

Ursprungligen publicerad 2013-03-14 .

Senast uppdaterad:

Publicerad: