Mycket nytt om livet i Örebro på 1800-talet – nytt i stadsarkivets dokumentarkiv

Mejerskan Ida Jonssons ansökan 1896 om att få ha mjölk- och brödförsäljning i lägenheten Haga på Skebäcksvägen.

Gyttjebad och brunnsdrickning i Adolfsberg, råg till skarprättarens änka, pigan som födde barn i nya cellfängelset i Örebro. Allt detta hittar du i de nya dokument som finns att läsa i stadsarkivets dokumentarkiv. Över 17 000 nya dokumentsidor finns att studera.

Aktuella frågor i staden på 1890-talet var till exempel: ångbåtsbryggan vid Hagaparken, förbättring av väg till Svinberget, velocipedklubben, uppförande av våghus, instruktion för stadsveterinären, isoleringslokal för kolerasjuka, bryggeriernas utsläpp i Svartån, mjölkförsäljningsbutiker och mjölkutkörning.

Nytt denna gång är mycket 1800-talsmaterial från Örebro stad:

  • Drätselkammaren (dåtidens kommunstyrelse) protokoll 1866-1871, 1881-1900
  • Fattigvårdsstyrelsen, protokoll 1865-1885
  • Fattigvårdsstyrelsen, distriktsböcker 1872-1875
  • Hälsovårdsnämnden, protokoll 1882-1900

Även dokument för de idrottshistoriskt intresserade ingår. I handlingarna nedan kan man till exempel läsa om stadens idrottsplatser, friluftsbad, bandy och fotboll, ”skrammelplatser”, skridskobanor, skidbackar och mycket mer.

  • Idrotts- och fritidsnämnden, protokoll 1945-1949
  • Örebro stad. Park- och idrottsnämnden, protokoll 1957-1958

De nya dokumenten hittar du via dokumentarkivets meny under rubriken Senaste publicering. Du kan också hitta ett visst arkiv via menyn under Örebro stad.

Ursprungligen publicerad 2015-03-20.

Senast uppdaterad:

Publicerad: