Mycket för den lokalhistoriskt intresserade – nytt i stadsarkivets dokumentarkiv

Förteckning över fattiga barn i Lännäs kommun 1864.

Höstens publicering i dokumentarkivet är den största hittills. 11500 nya dokument denna gång. Då kommunerna fyller 150 år detta år så satsar stadsarkivet på att publicera 1800-talsprotokoll från de ursprungliga landskommunerna. Protokoll från ytterligare nio kommuner finns nu på webben i dokumentarkivet. De nya denna gång är Hovsta, Längbro, Lännäs, Norrbyås, Rinkaby, Stora Mellösa, Tysslinge, Täby, Vintrosa kommuner. I dessa finns mycket att läsa för den lokalhistoriskt och personhistoriskt intresserade.

Inom nuvarande Örebro kommun har det funnits 22 stycken landskommuner som genom åren har inkorporerats. Nu finns 18 av dessa publicerade i dokumentarkivet. Det är kommunalnämndsprotokoll före 1900 (och i flera fall även efter 1900) som är utlagda. I protokollen kan även annat material finnas. Till exempel protokoll från de äldre sockennämnderna och fattigvårdsstyrelserna, samt längder över fattiga personer och fattiga barn.

Nytt denna gång är även fler kort ur Funks kortregister över örebroare - ca 2500 registerkort omfattande bokstäverna E-F (Johan Ebbe - Jöns Färdig).

Registret över förtroendevalda i Örebro stad 1863-1964 är nu komplett. Nytt är bostäverna L-Ö  (C. A. Lagerberg - K. Östlund).

Ursprungligen publicerad 2013-10-28.

Senast uppdaterad:

Publicerad: