Kommunalstämmor från landsbygden runt Örebro – nytt i stadsarkivets dokumentarkiv

Protokoll från Askers kommunalstämma 1868.

Denna gång har vi publicerat protokoll från landskommunernas kommunalstämmor. Tidsperioden är 1862 – 1943 och materialet omfattar 16 kommuner, från Almby kommun till Norrbyås kommun. Protokollen som kan läsas i stadsarkivets dokumentarkiv innehåller bland annat en hel del om olika förtroendeuppdrag. Till exempel val av riksdagsmän, landstingsmän och till kommunalfullmäktige, men även snöplogfogdar och brandrotemästare. Tillsammans med kommunalnämndernas protokoll som redan tidigare är publicerade ger de intressanta inblickar i lokalsamhället under sent 1800-tal och början av 1900-talet.

En del andra protokoll kan också finnas i samma volymer, till exempel rörande brandstodsbolag, sjösänkningsbolag, hagelskadebolag, väghållningsskyldiga, magasinskassa, häradsallmänning, snöplogslag, odlingsnämnd, mobiliseringsnämnd, rusthållare och rotehållare, nationalinsamling till Finland och nötkreatursförsäkringsbolag.

Nytt i denna publicering är ca 15 000 protokollssidor från följande 16 kommuner:

Almby kommun

Kommunalstämmans protokoll 1862-1941

Askers kommun

Kommunalstämmans protokoll 1865-1943

Axbergs kommun

Kommunalstämmans protokoll 1863-1927

Ekers kommun

Kommunalstämmans protokoll 1908-1943

Ervalla kommun

Kommunalstämmans protokoll 1885-1943

Glanshammars kommun

Kommunalstämmans protokoll 1863-1933

Gräve kommun

Kommunalstämmans protokoll 1862-1943

Gällersta kommun

Kommunalstämmans protokoll 1863-1943

Hovsta kommun

Kommunalstämmans protokoll 1863-1943

Kils kommun

Kommunalstämmans protokoll 1862-1943

Lillkyrka kommun

Kommunalstämmans protokoll 1852-1943

Längbro kommun

Kommunalstämmans protokoll 1872-1935

Lännäs kommun

Kommunalstämmans protokoll 1863-1943

Mosjö kommun

Kommunalstämmans protokoll 1863-1943

Norrbyås kommun

Kommunalstämmans protokoll 1863-1942


Ursprungligen publicerad 2014-04-07.

Senast uppdaterad:

Publicerad: