Karroelever under 300 år, Varberga gård och röstlängder – nytt i stadsarkivets dokumentarkiv

Varberga gård ca 1900. Fotograf Sam Lindskog.

För den som vill ägna lite tid under helgerna till Örebrohistoria finns nu över 10000 nya dokumentsidor att studera i stadsarkivets dokumentarkiv. Denna gång är det dokument från Karolinska skolan, Borgerskapets äldste och Allmänna rådstugan i Örebro, Idrotts- och Fritidsnämnden, Park- och Idrottsnämnden båda Örebro, samt Varberga gård som har publicerats.

I Karolinska skolans inskrivningsmatriklar finns mängder av Karro-elever ända från 1615 till 1929. Särskilt intressanta är skolans noteringar om vad som hände eleverna efter att de slutat på skolan. Varberga gårds historia, från tiden som militärt boställe till 1900-talets arrendegård, går att fördjupa sig i genom syneprotokoll och andra handlingar från tidigt 1700-tal till början av 1900-talet.

Inskrivningsmatrikel från Örebro skola 1782 ur Karolinska skolans arkiv.

Intressant är också att se hur rösträtten fungerade i Örebro på 1800-talet, där pengarna avgjorde vilken rösträtt man hade. Även bolag hade på den tiden rösträtt, inte sällan det största röstetalet. Se också vilken rösträtt kvinnor hade i 1800-talets Örebro! Röstlängder från åren 1817-1888 från Allmänna rådstugan i Örebro finns nu i dokumentarkivet. För den idrottsintresserade finns nu fler protokoll från Idrotts- och Fritidsnämnden, samt Park- och Idrottsnämnden i Örebro från 1950-tal och 1960-tal. Äldre Örebrohistoria går att läsa om i Borgerskapets äldstes protokoll från åren 1840-1863.

En god forskningshelg önskas från Stadsarkivet!

Ursprungligen publicerad 2015-12-23.

Senast uppdaterad:

Publicerad: