Glimtar från Örebro för 200 år sedan – fattigvårdens protokoll i dokumentarkivet

Örebromiljö från ca 1880. Nikolaigatan med Åtullen även kallad Västra vintertullen, samt Lindhska boktryckeriet, Nikolaikyrkan skymtar i bakgrunden.

Fattigvårdsstyrelsens protokoll för de första 50 åren finns i stadsarkivets dokumentarkiv. Åren 1812-1864 finns att läsa på stadsarkivets hemsida. Dokumenten ger intressanta inblickar i dåtidens förhållanden och många människoöden kommer till liv. Här några exempel från livet i Örebro för 200 år sedan, hösten 1814.

På fattighuset var det kö. Kronobåtsman Hagströms änka som begärt plats där fick beskedet att hon erhöll ”survivance” på första lediga rum i fattighuset.

Plats fick däremot före detta städerskan på arbetshuset Cajsa Holmberg, trosskusken Nyströms änka och dörrvakten Olof Jansson Lundqvist med hustru. De fick även underhåll med 1 riksdaler riksgälds per månad.

Kanske blev det utrymme för änkan när fattigstuguhjonet Svanströms änka avhystes i november 1814. Anledningen var hennes otidiga och sedeslösa levnad, samt att hon olovligen inhyst sina två fullvuxna döttrar på fattighuset. Innan veckans slut skulle de vara ute. Hon fick dock löfte om understöd till hushyra på annat ställe.

Några personer ur "Fattigvårdsdirektionen" 1814. Vi känner till exempel igen namn som Broms, Fahlbaum och Westerling.

Det var inte helt lugnt på fattighuset uppenbarligen. Fattigstuguhjonet Schröder varnades vid samma tillfälle å det allvarligaste. Om han inte upphörde med ”kiv, oväsende och slagsmål” skulle han ”drivas utur fattighuset”.

Från Adolfsberg får vi en sorglig historia. Den ”av sig komne” borgaren Olof Rundblad hade fått bo en stuga på Brunnsbolagets mark. Rundblad hade nu dött och efterlämnade två söner. Anders 14 år och Lars 11 år. Anders var besvärad av fallandesot (epilepsi) och Lars hade drabbats av slag och blivit alldeles ”contract”, ur stånd att kunna går. Gossarna fick nu plats på Arbetshuset för barn på fattigvårdens bekostnad. 33 riksdaler per år skulle betalas för deras underhåll, klädsel och vård. På hösten 1814 visade det sig att endast den yngre av gossarna Rundblad vistades på Arbetshuset. Den äldre av bröderna hade avvikit från orten utan att man visste vart.

Utsikt mot nordost från Örebro slott före 1899. Till höger Arbetshuset för barn, i bakgrunden ses stadens fängelse samt äldre bebyggelse intill Karolinska skolans tomt.

Detta och mycket mer går att läsa i protokollen från Fattigvårdsstyrelsen på stadsarkivets hemsida. Du hittar dem i dokumentarkivet under rubriken Senaste publicering eller under Örebro stad.

Ursprungligen publicerad 2014-10-21.

Senast uppdaterad:

Publicerad: