Borgmästare i Örebro och gårdar i Stora Mellösa – nytt i stadsarkivets dokumentarkiv

Personer och gårdar i Stora Mellösa - Östra gården i Bärsta, ur Gustav Löws personarkiv.

Nu till sommaren finns mer att studera i stadsarkivets dokumentarkiv på webben. Det är material rörande människor förr i Örebro, gårdar i Stora Mellösa, elevteckningar från Risbergska skolan på 1920-talet och protokoll från de gamla landsbygdskommunerna.

I Uno Funks samling ingår mängder av biografisk information om örebroare från 1500-tal till 1800-tal. Denna gång publiceras material ur Funks Stora register med uppgifter om borgmästare och rådmän i Örebro, samt andra örebroare.

För de med intressen i Stora Mellösa finns nu Gustav Löws förteckningar över gårdar och personer från medeltiden till ca 1900. Det är fyra häften med mängder av information om människor och gårdar i Stora Mellösa. Materialet är sökbart på gårdsnamn.

En fin samling elevteckningar från gamla Risbergska skolan (Elementarskolan för flickor) ingår också. Det är alfabetet A-Ö som är vackert målat. Till varje bokstav finns en vers med Örebroanknytning. Läs mer här Månadens dokument – Elevarbeten på Risbergska skolan från 1920-talet

Slutligen är nu kommunalstämmoprotokollen kompletta för hela kommunen. Denna gång publiceras protokoll från Rinkaby, Stora Mellösa, Täby, Tysslinge, Vintrosa, Ånsta och Ödeby kommuner. Materialet omfattar åren 1863-1943.

Nytt denna gång är mer än 7000 nya dokumentsidor enligt följande:

Gustav Löws personarkiv

Personer och gårdar i Stora Mellösa 1300-1900

Uno Funks samling

Stora registret Borgmästare och rådmän i Örebro

Stora registret Personer och släkter - Adler-Fröman

Örebro stad. Elementarskolan för flickor (Risbergska skolan)

Övriga ämnesordnade handlingar - elevteckningar

Rinkaby kommun

Kommunalstämmans protokoll 1870-1943

Stora Mellösa kommun

Kommunalstämmans protokoll 1877-1943

Täby kommun

Kommunalstämmans protokoll 1863-1943

Tysslinge kommun

Kommunalstämmans protokoll 1863-1944

Vintrosa kommun

Kommunalstämmans protokoll 1863-1944

Ånsta kommun

Kommunalstämmans protokoll 1895-1941

Ödeby kommun

Kommunalstämmans protokoll 1863-1943


Med detta får stadsarkivet önska en skön sommar!

 

Ursprungligen publicerad 2014-06-30

Senast uppdaterad:

Publicerad: