Gå till innehåll

Kom på studiebesök på Örebro stadsarkiv! Målgruppen för studiebesöken är elever på högstadiet och gymnasiet samt studenter på universitetet. Vi berättar om hur arkiv fungerar och visar exempel på originalhandlingar som speglar livet förr.

Projektarbete och uppsats

Ett studiebesök kan också fungera som introduktion till arkivforskning och primärkällor inför uppsatsskrivning eller projektarbete. Vi förklarar hur man forskar i arkivmaterial på plats på stadsarkivet och hur vår digitala forskarsal fungerar. Finns det elevgrupper som valt släktforskning som projektarbete visar vi hur de kommer igång.
Studiebesök är kostnadsfria för skolor och universitet.

Kontakta oss för att boka studiebesök!

Praktiska arkivövningar - Örebro under andra världskriget och Emigrantbrev

För klasser på högstadiet och gymnasiet kan vi avsluta studiebesöket med praktiska övningar i att tolka historiskt arkivmaterial. Eleverna får söka svar på frågor genom att i smågrupper studera arkivhandlingar.

De praktiska arkivövningarna baseras på material från Örebro under andra världskriget, alternativt emigrantbrev från slutet av 1800-talet. Det är också möjligt att arbeta med övningarna hemma i klassrummet. Det arkivpedagogiska materialet finner du i pdf-filer längst ner på sidan.

Förslag på material för vidare forskning

Det finns såklart massor av dokument rörande Örebros historia som kan användas som källmaterial i uppsatsarbetet. I stadsarkivets dokumentarkiv under kategorin Övrigt; Arkivexempel för skolan har vi lyft fram arkivhandlingar som kan passa extra bra för enklare forskningsuppgifter för skolelever. 

Vill du få idéer till ämnesområden att skriva uppsats eller projektarbete om, titta i listan med förslag som finns längre ner på denna sida. Arkivmaterialet finns i original på stadsarkivet, men dokumentet visar också annat material som exempelvis databaser som du får tillgång till när du besöker oss.

Skyltfönster

Utställning om försvarslån i Elgérus Affär, 1941. Fotograf: Eric Sjöqvist.

Svan och dam.

Vi hoppas våra besökande klasser kommer ha det lika roligt som klass 8b på Risbergska skolan tycks ha på sin lektion i franska, 1912. Okänd fotograf.

Genvägar


Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro stadsarkiv

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se