Gå till innehåll

Föreningar, arrangörer och företag kan boka Kulturkvarterets lokaler för olika typer av evenemang - såväl konserter som möten. Alla våra scener är tillgänglighetsanpassade. Vi samarbetar med Kulturbistron och skräddarsyr gärna paket utifrån dina önskemål.

Våra scener och lokaler

Boka lokal

Intresseanmälan för bokning av lokal

Om du vill boka en lokal för allt från konsert till möte - fyll i intresseanmälan ovan så kommer du att bli kontaktad av Jesper Hellqvist, Eva Palmér eller Antoni Yammin.

Övriga frågor

Har du övriga frågor som rör exempelvis teknik, bokningar och lokaler kan du kontakta oss på kulturkvarteret_evenemang@orebro.se.

Kommunens intentioner

Vi erbjuder lokaler och tjänster för arrangemangsbokning på Kulturkvarteret. Örebro kommuns intention är att det ideella föreningslivet ska ha samma möjligheter som kommersiella aktörer att arrangera aktiviteter på Kulturkvarteret. Därför är prislistan subventionerad för ideella föreningar och civilsamhälle.

Fördelning av arrangemang i Kulturkvarteret görs i dialog, med målsättning att uppnå en rimlig fördelning av Kulturkvarterets lokaler och tjänster för olika verksamheter och typer av aktiviteter. Kulturkvarteret strävar efter ett mångfacetterat utbud där så många olika uttryck som möjligt ska vara representerade. 

Senast uppdaterad:

Kontakta Kulturkvarteret

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se