Gå till innehåll
  • Start
  • / Stöd och insatser

Här kan du snabbt hitta information kring stöd och insatser.

Klicka på de blå länkarna för mer information.

God man och förvaltare

En del personer har svårt att själva bevaka sina rättigheter, sköta sin ekonomi och ta hand om sina personliga angelägenheter. Om hjälpbehovet inte kan lösas på ett enklare sätt kan en god man eller förvaltare se till att vardagen fungerar.

Ansök om god man på orebro.se.

Stöd och insatser för personer med funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara av fysisk eller psykisk karaktär, eller en kombination av båda. Många människor kan dessutom ha flera funktionsnedsättningar. Kommunen ger olika former av stöd och hjälp.

Kommunen ger stöd och hjälp till dig som har:

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och som uppenbart inte beror på normalt åldrande.

Stöd och insatser för personer med funktions­ned­sättning, orebro.se.

Personligt ombud

Personligt ombud är ett stöd för dig med psykisk funktionsnedsättning. Vi arbetar på ditt uppdrag tillsammans med dig. Personligt ombud är fristående från myndigheter, det kostar inget och vi har tystnadsplikt.

Personligt ombud - orebro.se

Region Örebro Län Vuxenhabiliteringen

Vuxenhabiliteringen finns för dig som är vuxen (över 18 år) och har bestående funktionsnedsättning.

Du kan läsa mer här, vilka insatser som du kan få hjälp med.

Egen vårdbegäran till Vuxenhabiliteringen

Egen vårdbegäran Vuxenhabiliteringen (regionorebrolan.se)

Komvux som särskild utbildning

Särskild utbildning för vuxna är kommunens utbildning för dig som är över 20 år
och har inlärningssvårigheter som beror på intellektuell funktionsnedsättning eller
förvärvad hjärnskada.
Kurserna ges på grundläggande och gymnasial nivå

Målen

Våra mål är att ge deltagarna kunskaper och färdigheter som de kan omsätta och ha
praktisk nytta av i sitt dagliga liv. Genom pedagogiska insatser ska intresse väckas
hos deltagarna som kan bidra till att höja livskvalitén.

Anpassad undervisning

Deltagaren och studie- och yrkesvägledare gör tillsammans en individuell
studieplan. Med denna som grund anpassas undervisningen efter varje deltagares
behov, önskemål och förutsättningar. Undervisningen sker i små grupper.
Lärarna har specialpedagogisk kompetens.

Du kan läsa mer här

Polisen Örebro

Kontaktinformation

Larm: 112
Telefon: 114 14
Besöksadress: Järnvägsgatan 3, Örebro
Postadress: Box 1804 , 701 18 Örebro

Socialtjänstens mottagningsgrupp och socialjour

Om du har frågor, vill ha hjälp eller är orolig för någon annan kan du kontakta socialtjänsten för att få råd, ansöka om hjälp eller göra en orosanmälan. Som privatperson kan du göra en orosanmälan anonymt. Om du inte har en pågående kontakt med socialtjänsten är det mottagnings­gruppen du ska vända dig till.

Socialtjänstens mottagningsgrupp och socialjour - orebro.se

Försäkringskassan

Kontaktinformation

Telefon: 0771-524 524

Öppettider

Måndag–fredag: 8–16
Lördag–söndag: stängt
Helgdag: stängt

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se