Koldioxidneutral öltillverkning med biogas och grön el

Även långa resor börjar med små steg i rätt riktning. På Carlsberg Sveriges bryggeri i Falkenberg ger reningsprocessen för det egna avloppsvattnet biogas som tillsammans med köpt biogas och grön el bidrar till en koldioxidneutral produktion utifrån energiförsörjningen. Det är bra för Sveriges strävan att bli fossilfritt, och som förebild kan initiativet få långt större positiva effekter.

Leende kvinna framför grön skylt.

Carlsberg är världens fjärde största bryggerikoncern med verksamhet i över 40 länder.

– Att vara del av global koncern gör att vi kan göra stor skillnad, vi jobbar också aktivt på den svenska marknaden, både i olika branschinitiativ och i hållbarhetsnätverk som t.ex. Fossilfritt Sverige och Dryckesbranschens klimatinitiativ, berättar Anna Anderberg, hållbarhetschef Carlsberg Sverige.

Tekniskt och organisatoriskt påminner det man gör i Falkenberg mycket om det smarta kretslopp Örebro erbjuder lokala företag. Reningsanläggningen för bryggeriets avlopp är byggd av kommunen som också driver den (jämför Skebäcks reningsverk). Biogasen som tillverkas vid reningen används av Carlsberg Sverige till att tillverka ånga, precis som Örebrotvätt gör. Medan tvätteriet värmer tvättvatten och torktumlare med sin ånga använder bryggeriet den i diskning av ölflaskor och som värmekälla i själva ölbryggningsprocessen.

2017 blev man första bryggeri både i Sverige och inom Carlsberg-koncernen med 100 procent koldioxidneutral energiförsörjning. De energikällor som används är biogas och grön el. Nu tittar man på hur man kan minska klimatavtrycket över värdekedjan, och har fokus på förpackningar samt logistikkedjan. Läs mer om bryggeriets hållbarhetsarbete på okorkat.se.

Andra områden man arbetat framgångsrikt med är att minska vattenförbrukningen. Mest akut är det för koncernens produktionsanläggningar i Asien. I Sverige har man kommit långt och använder vatten effektivt i produktionen, men fortsätter att arbeta de med flera initiativ för att bli ännu bättre.

Hållbarhet är högt prioriterat på Carlsberg vars globala hållbarhetsprogram, Together Towards Zero, innefattar fyra fokusområden; Noll koldioxidutsläpp, Noll vattenspill, Noll oansvarig konsumtion och Noll olyckskultur. Sedan några år har också intresset för miljö- och klimatfrågor ökat märkbart bland Carlsberg Sveriges kunder.

– Vi betraktar hållbarhet som en win-win där vår affär blir ännu bättre samtidigt som vi visar vägen mot minskad miljöbelastning och klimatpåverkan, avslutar Anna Anderberg.

Fakta om Carlsberg

  • Carlsberg är världens fjärde största bryggerikoncern med verksamhet i över 40 länder.
  • Bryggeriet i Falkenberg blev 2017 Sveriges första bryggeri med 100 % koldioxidneutral energiförsörjning.

Senast uppdaterad:

Publicerad: