Gå till innehåll

Hållbarhet är ett ord som hörs allt oftare och i fler och fler sammanhang. Från att ursprungligen ha handlat om vad som är ekologiskt hållbart för vår planet, vad miljön och klimatet så att säga ”tål”, så talar man nu även om social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Allt det här kan bli ganska diffust.

Omslag på Program för hållbar utveckling.

Vårt hållbara Örebro finns att ta del av på orebro.se.

FN har identifierat 17 olika områden inom vilka man satt upp globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. De 17 målen och den tidsplanen kallas ”Agenda 2030”. Örebro kommun arbetar efter Agenda 2030. Detaljerna kring det arbetet finns att läsa i vårt program för hållbar utveckling ”Vårt hållbara Örebro”.

Betydligt mer konkret och lättbegripligt blir det om man översätter hållbarhet i vardagsval. Genom att:

  • gå på toa, sortera sitt matavfall till biogas
  • gödsel, avfall och avlopp behandlas i biogasanläggningar, vatten renas
  • ersätta fossil bensin, diesel och gasol med biogas

så bidrar vi faktiskt till samtliga mål uppsatta av FN (källa Professor Mats Eklund, Linköpings Universitet).

Så, håll tillgodo och var stolt över vilket värdefullt arbete du och Örebro kan göra tillsammans!

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Biogas

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se