Meny
 • Start
 • / Yrken på mässan

Yrken på mässan

Yrkesmässan är uppdelad i olika branscher. Med andra ord får du som besökare träffa och prata med yrkesutövare från många olika arbetsgivare.

Dessa utställare fanns på mässan 2018

2019 kommer sidan att uppdateras med nya utställare och yrken inför mässan!

Vård och omsorg

Boendestödjare

Boendestöd beviljas för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Boendestödjarens arbetsuppgifter styrs utifrån individens behov och kan därför variera ganska mycket och arbetet kan utföras både i individens bostad eller i dennes närmiljö. Arbetet innebär att stödja, motivera och stimulera individens egen förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet, samt skapa förutsättningar till ett aktivt och meningsfullt liv för individen.

Personlig assistent

Personliga assistenter arbetar med att underlätta och ge stöd i vardagen åt personer som bor hemma och har en funktionsnedsättning och det kan vara både barn, ungdomar och vuxna som behöver dessa insatser.

Arbetsuppgifterna kan till exempel vara att ge stöd i att sköta hemmet, sköta
den personliga hygienen, att kunna utföra sitt arbete eller sina studier, att möjliggöra
en aktiv fritid och att delta i samhällslivet.

Skötare inom vård och omsorg

Inom hälso- och sjukvården arbetar skötare med psykiatrisk omvårdnad inom psykiatrisk sluten- och öppenvård, vilket kan vara både på vårdavdelningar, inom rättspsykiatrin eller på psykiatriska akutmottagningar. Skötaren ger stöd och råd och vid behov olika omvårdnadsinsatser samt medverkar i vård och rehabilitering av patienter.

Inom kommunernas socialtjänst kallas ofta verksamheten för socialpsykiatri och individerna som behöver stöd bor i egna lägenheter eller på ett boende. Ofta benämns dessa tjänster för boendestödjare, se ovan. Både inom hälso- och sjukvården och inom socialpsykiatrin handlar arbetet om att stödja, motivera och stimulera individens egen förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet, samt skapa förutsättningar för ett aktivt och meningsfullt liv för individen.

Stödassistent

En stödassistent arbetar med personer som beviljats insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS. Arbetet innebär att ge pedagogiskt stöd och omsorg för att främja den enskildes förmågor och självständighet. Även arbetsuppgifter som omvårdnad och medicinska uppgifter kan förekomma, allt utifrån vilka behov den enskilde personen har. Andra yrkestitlar kan vara t.ex omsorgsassistent, vårdare eller habiliteringsassistent. Stödassistenter kan arbeta på många olika verksamheter som till exempel gruppboende, daglig verksamhet eller korttidshem för barn.

Undersköterska

Undersköterskor arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. Undersköterskor inom vård och omsorg arbetar på vård- och omsorgs boenden eller i hemtjänsten/hemsjukvården, inom funktionshinderområdet eller inom hälso- och sjukvården på vårdavdelningar eller mottagningar.

En stor del av arbetet handlar om att stödja och motivera den enskilde att göra det de själva klarar av för att leva ett så självständigt liv som möjligt. Andra uppgifter kan vara att bistå vid personlig hygien, omvårdnad, vissa medicinska uppgifter, sköta hem och måltider, promenader och ge stöd till en meningsfull tillvaro.

Motor

Fordonstekniker

Aldrig förr har det sålts så många bilar som nu. Det gäller både i Sverige och globalt. Bilarna blir också allt bättre. Utsläppen minskar i rask takt och säkerheten utvecklas hela tiden. Med andra ord har bilen framtiden för sig.

Ingen kan med säkerhet veta hur framtidens bilar kommer att se ut eller hur de kommer att drivas. Men med största sannolikhet kommer även framtidens bilar att behöva service och underhåll. Att arbeta inom bilbranschen är därför ett framtidsyrke.

Bristen på arbetskraft är stor, inte mindre än 6 400 tekniker kommer att behöva anställas i bilbranschen inom de närmaste åren.

Moderna fordonstekniker jobbar med kvalificerade arbetsuppgifter i rena verkstäder och stimulerande arbetsmiljöer. Möjligheterna till karriär är också goda. Många helt nya arbetsuppgifter kommer att uppstå i framtiden. Bilarna är numera baserade på digital teknik och ett stort mått av IT-kunnande är nödvändigt.

Du träffar oss på monterplats:

Transport

Bussförare

Detta innebär inte att man bara kör buss, på många garage sköter man också om den dagliga servicen, såsom tankning, städning och tvättning av vagnen.

Planerare

Ansvarar för att göra tidtabeller, förartjänster och undersökningar för att kunna få en så bra trafik som möjligt och utnyttja resurserna optimalt.

Trafikledare

Trafikledaren (eller driftledaren) ansvarar för den dagliga driften, ser till att alla turer är bemannade och att trafikstörningar löses på bästa sätt. Ser till att trasiga bussar blir utbytta så att trafiken löper så smidigt som möjligt.

Yrkesförare

En spännande vardag med mycket eget ansvar. Här har du
mycket kundkontakt och får chansen att se Sverige. Många förare behövs så
chansen att få arbete är enorm och utvecklingsmöjligheterna inom branschen är
stora. Pussla, lassa, lossa, träffa människor och köra är en del av vardagen.
Som yrkesförare är man en av de viktigaste pusselbitarna i Sveriges blodomlopp.

Energi

Distributionselektriker

Som distributionselektriker monterar, reparerar och underhåller du de elnät som försörjer samhället med elektricitet. Eftersom du arbetar både med kablar marken och med luftburna ledningar är det viktigt att du trivs med att arbeta fysiskt, utomhus och ibland från höga höjder! Du utgår ofta från din egen servicebil där du har all din utrustning och de verktyg som behövs.

Ditt jobb är varierande och fritt och du samarbetar med olika yrkesgrupper tillexempelvis operatörer på driftcentraler, grävmaskinister, vägvakter och kunder.

Gymnasiets El- och Energiprogram kan erbjuda eldistribution som inriktning från årskurs 2.

I vår monter kommer du att få en unik möjlighet att klättra upp i en 9 meter hög Canadastolpe! Givetvis med hjälp av våra duktiga instruktörer. Det kommer även finnas en verksam montör som visar upp sin servicebil med all utrustning och verktyg. Du kommer under dagen kunna klämma och känna på verktyg, kika in i öppna kabelskåp och givetvis klättra. Välkommen!

Anläggningsmontör Storkraftnät

Som anläggningsmontör inom storkraftnät arbetar du med byggande, underhåll och besiktning av de stora kraftledningar och utomhusställverk för stam- och regionnät. Du kommer att arbeta på hög höjd och med de högsta spänningarna. Från 40 kV-400 000kV!

Du kommer både att arbeta med avancerade verktyg, mätinstrument och samverka med andra yrkesgrupper så som grävmaskinister, kran- och helikopterförare. Det är ett fritt, omväxlande arbete som kräver stor flexibilitet och säkerhetstänk. Att arbeta fysiskt, utomhus och på hög höjd är en naturlig del av arbetet. Kombinationen av praktiskt arbete tillsammans med stundtals totalfokusering och eget ansvar gör arbetet varierande.

I vår monter kommer du att få en unik möjlighet att klättra upp i en 9 meter hög Canadastolpe! Givetvis med hjälp av våra duktiga instruktörer. Det kommer även finnas en verksam montör som visar upp sin servicebil med all utrustning och verktyg. Du kommer under dagen kunna klämma och känna på verktyg, kika in i öppna kabelskåp och givetvis klättra. Välkommen!

 • Du träffar oss på monterplats:

Läs mer om Servicetekniker Elkraft på:

På Åsbro kursgårds webbplats kan du läsa mer om yrkesutbildningar och se en film om kursgården.

Servicetekniker elkraft

Som servicetekniker inom elkraft arbetar du främst med elnätets kontrollsystem, för att alla kunder ska få en tryggad elförsörjning utan avbrott. Nyinstallation, driftsättning, felsökning och reparation på elektrisk utrustning är då en naturlig del i arbetet. Du kommer att utvärdera och analysera mätningar som du genomför för att driftsätta och underhålla en anläggning utifrån en konstruktion och dokumentation.

Konfigurering, kontroll och felsökning sker oftast med mätinstrument och dator. Som servicetekniker gillar du problemlösning. Arbetet sker mestadels inomhus men vissa arbetsmoment kan även förekomma utomhus.

I vår monter kommer du att få en unik möjlighet att klättra upp i en 9 meter hög Canadastolpe! Givetvis med hjälp av våra duktiga instruktörer. Det kommer även finnas en verksam montör som visar upp sin servicebil med all utrustning och verktyg. Du kommer under dagen kunna klämma och känna på verktyg, kika in i öppna kabelskåp och givetvis klättra. Välkommen!

 • Du träffar oss på monterplats:

Läs mer om Servicetekniker Elkraft på:

På Åsbro kursgårds webbplats kan du läsa mer om yrkesutbildningar och se en film om kursgården.

Läs gärna om Louise och hennes arbete som drifttekniker efter att hon avslutat sin utbildning till Servicetekniker Elkraft.

Installation, drift och underhåll

Vägarbetare

Välkommen till Yrkesmässan för att få mer information!

Hotell och restaurang

Kock

Att vara kock är att utföra ett hantverk. För de flesta kockar är yrket mycket mer än ett arbete.

Kock är ett kreativt yrke där man skapar maträtter och hela tiden utvecklas. Som utbildad kock kan man arbeta var som helst i hela världen!

Att arbeta som kock innebär att man arbetar i ett team, där alla har olika uppgifter.

Arbetsuppgifterna varierar mycket beroende på var du arbetar och vilken typ av kök du arbetar i. Man kan arbeta på små häftiga restauranger eller i stora kök och laga mat till större tillfällen.

Utöver att laga mat till gäster så jobbar man med förberedelser till nästa dag, göra inköp, välja råvaror, utveckla menyer och testa olika recept.
Karriärmöjligheterna inom yrket är stora och många. Kock är ett framtidsyrke där de flesta får jobb direkt efter gymnasieutbildningen.

Visste du att om man pluggar Restaurang & Livsmedel på gymnasiet så får man Högskolebehörighet, det är bra om man vill plugga vidare efter några år!

Receptionist

Som receptionist är du spindeln i nätet på ett hotell. Du är ansiktet utåt för hotellet och är ofta den första och sista som gästen möter när de bor på hotell. Om du tycker om att träffa människor från hela världen och tycker om språk så passar yrket som receptionist dig utmärkt. Yrket innebär ett stort ansvar och man får ofta mycket frihet och man får ta egna beslut.

Arbetsplatsen är hotell eller andra anläggningar. Det finns stora hotell där man är en av många receptionister, men det finns också mindre där man arbetar i små team och hjälps åt över avdelningarna. Att arbeta som receptionist är verkligen Världens jobb, då det finns massor med spännande hotell över hela världen.

Det finns goda och många karriärvägar att gå om man vill klättra i branschen. Det är inte ovanligt att hotelldirektörerna och cheferna på ett hotell har börjat jobba i receptionen och klättrat upp.

Visste du att om man pluggar Hotell & Turism på gymnasiet så får man Högskolebehörighet, det är bra om man vill plugga vidare efter några år! Dessutom får man ofta jobb direkt efter gymnasiet.

Servitör/servitris

Har du en passion för mat och dryck och tycker om att ge bra service till gäster? Då är servering ett yrke som skulle passa bra för dig. Att arbeta med servering innebär att man arbetar i grupp och tar hand om gästerna på restaurangen för att de ska få en så bra service som möjligt. Social kompetens är A och O. En stor del av arbetet går ut på att ta emot beställningar, rekommendera och servera mat och dryck. Servitören är restaurangens ansikte utåt och nöjda gäster är arbetets mål.

Arbetsplatsen kan vara allt från är en liten kvarterskrog eller gourmetrestaurang till ett stort konferenshotell eller passagerarfartyg. Det finns goda och många karriärvägar inom yrket. Efter några år inom servering kan man utvecklas och börja arbeta som hovmästare eller restaurangchef.

Yrket passar speciellt dig som vill jobba på flera platser i Sverige eller världen, då man ofta kan arbeta som säsongspersonal på andra orter.

Visste du att om man pluggar Restaurang & Livsmedel på gymnasiet så får man Högskolebehörighet, det är bra om man vill plugga vidare efter några år!

Säkerhetsarbete

Blåljuspersonal

Blåljusverksamhet finns i de flesta led i den offentliga verksamheten. Vi finns både kommunalt, statligt och regionalt, och arbetar i första hand med att finnas där för dig om du till exempel är med om en olycka eller blir utsatt för brott. I alla verksamheterna
arbetar vi också förebyggande på olika sätt, för att på så sätt försöka
förhindra att det händer igen. I de här verksamheterna är det viktigt att du
känner att du vill ta ett ansvar för samhället och dina medmänniskor. Är du
redo för den utmaningen? 

Försvarsmakten

Vi låter Örebro vara i fred – så att ditt liv kan fortsätta som vanligt

En framtid inom Försvarsmakten innebär en framtid där du gör
skillnad. Hos oss finns det något för de allra flesta: soldat, kock, sjöman,
fordons- eller datatekniker är bara några få exempel på framtidsmöjligheter. I
vår monter kan du få prova på de fysiska utmaningar en soldat ställs inför och
prata med oss om din framtid för ett tryggare Sverige.

Bygg och anläggning

Målare

Välkommen till Yrkesmässan för att få mer information!

Maskinförare

Detta händer i montern

 • Träffa elever och lärare från ME-skolan
 • VR och annan digital teknik
 • Vi bjuder på Götlunda glass
 • Tävling. Vem är Hampus Hedström?
 • Svara på vår enkät och vi bjuder på fika!

Därför ska du utbilda dig till maskinförare!

 • Arbete direkt efter examen, branschen skriker efter kompetenta medarbetare.
 • Man tjänar bra från dag ett, riktigt bra.
 • Det är ett framtidsyrke. Kommer finnas jobb under lång tid framöver.
 • Arbetet är fritt och omväxlande. Du byter arbetsplats ofta med nya utmaningar.
Trädgårdsanläggare

Välkommen till Yrkesmässan för att få mer information!

Plattsättare

Välkommen till Yrkesmässan för att få mer information!

Snickare

Välkommen till Yrkesmässan för att få mer information!

Elektriker

En elektriker är en hantverkare som framförallt arbetar med installation och service av elektriska anläggningar.

Det finns fyra huvudtyper av elektriker:

 • Installationselektriker, arbetar huvudsakligen med elinstallation i nybyggnationer.
 • Serviceelektriker, utför service och små utbyggnader av redan befintliga anläggningar.
 • Industrielektriker, jobbar med underhåll framförallt vid industrier och fabriker.
 • Svagströmselektriker/kommunikationselektriker, utför huvudsakligen svagströmsinstallationer såsom data, tele, larm och passagesystem.

Installationselektriker

En installationselektriker jobbar med installation av kraft och belysning oftast på nya byggen eller befintliga hus som ska renoveras T.ex. lägenheter, kontor eller köpcentrum, man jobbar efter färdiga handlingar/ritningar. Elektrikern ser till att det finns ström i vägguttag och att lamporna lyser mm. För att det ska kunna hända så ligger det mycket jobb bakom detta med kabeldragning montage av stegar & el centraler etc.

Serviceelektriker

En serviceelektriker arbetar med service.

Service är allt ifrån felsökning. T.ex. varför inte lamporna lyser, till utökning av befintliga elanläggningar.

Serviceelektrikern jobbar ofta självständigt mot privatpersoner/mindre industrier med felsökning och reparationer samt utbyggnad av mindre/större elanläggningar.

Serviceelektrikern konstruerar och bygger om befintliga elanläggningar och bör ha viss kunskap om rådande elregler för både nya och gamla elanläggningar.

Industrielektriker

En industrielektriker jobbar framförallt på industrier och fabriker med felsökning av el i produktion, så som felsökning av motorer, givare och styrningar och drifter från manöverskåp ingår i det dagliga arbetet.

De utför även periodiska underhåll på maskiner under så kallade driftstopp, detta är för att förhindra stillestånd under produktionstider.

Okulärbesiktningar av elanläggningen ingår i rutinerna på industrier och fabriker, där man besiktar elanläggningen så att det inte finns någon elfara för person och egendom.

Svagströmselektriker

En svagströmselektriker installerar datauttag, Fiber installation, inbrottslarm, brandlarm och passagesystem både i lägenheter och hyreshus, kontor, industri.

För att det ska kunna fungera så behöver de utföra allt från kabeldragning till programmering via sin dator.

Installationen av detta kan bestå av färdiga handlingar eller efter egen konstruktion och kundens behov med hänsyn till gällande lagar.

Ventilationsmontör

En ventilationsmontör monterar kanalsystem för till- och frånluft i hus, skolor och kommersiella fastigheter. Oftast jobbar man efter färdiga ritningar och flödesschemor eller driftkort, som förtydligar vilken typ av lösning man skall ha i systemet. En ventilationsmontör monterar till och frånluftskanaler i olika storlekar, samt monterar anslutnings lådor med till- eller frånluftsdon. En montör jobbar med cirkulära och rektangulära plåtkanaler, vilket kräver olika tekniker. Inom området ventilation kan man även jobba som service tekniker, vilket innefattar byte av filter till ventilationsaggregat, kontroll och genomgång av alla komponenter i ett aggregat, samt felsökning av ev fellarm.

För att utbilda sig till ventilationsmontör idag , måste man först börja som plåtslagare i åk 1 För att sedan välja inriktning i åk 2. Sedan jobbar man som lärling i ca 2 år för att bli en fullärd ventilationsmontör.

Rörmontör

Rörmontören bygger rörsystem för värme ,kyla ,kall- och varmvatten och avloppsvatten i olika typer av hus och byggnader.

Man jobbar oftast efter givna ritningar och olika typer av flödesschemor.

En rörmontör monterar rör av olika material samt kopplar in/ansluter olika typer av apparater och/eller komponenter såsom värmeväxlare för värme/kyla, cirkulationspumpar ,expansionskärl. Även radiatorer (värmeelement), olika typer av kylare och värmare i t.ex. ventilationssystem.

Kök och badrum är andra saker som rörmontören är mycket delaktig i och vad vore duschen utan en fungerande golvbrunn och varmvatten med en behaglig temperatur?

Inom rör kan man också jobba med service och kallas då ibland för servicemontör. Service och reparation av olika rörsystem i olika typer av byggnader är vanligt för servicemontören.

Utbildningen till rörmontör är treårigt gymnasium och efter det ca två år som lärling på ett rörföretag. Efter lärlingstiden gör man ett praktiskt och teoretiskt prov och erhåller sen ett certifikat på att man är utbildad yrkesarbetare.

Framtidsutsikterna i rörbranschen är goda.

Golvläggare

Välkommen till Yrkesmässan för att få mer information!

Bergarbetare

Välkommen till Yrkesmässan för att få mer information!

Tekniskt arbete

CNC-operatör

En CNC-operatör har ett mycket spännande jobb! Arbetsuppgifterna varierar och det finns alltid nya saker att lära sig om du vill det. En CNC- operatör kan göra karriär på flera olika sätt, exempelvis genom att specialisera sig på mätteknik och kvalitet, utvecklas till att bli produktionstekniker eller arbetsledande chef. Som CNC-operatör på ett internationellt företag har du även möjlighet att ha hela världen som din arbetsplats.

Vad gör en CNC-operatör?

En CNC-operatör ansvarar för en datorstyrd maskin för skärande bearbetning. Det kan exempelvis vara en fräs eller en svarv. Du riggar maskinen med verktyg och programmerar den med hjälp av ritningar för att slutligen ladda maskinen med olika ämnen, ”bitar”, som är gjorda av exempelvis metall eller stål. Dessa bitar bearbetas sedan i maskinen. Ibland ska maskinen göra många likadana bitar (stora serier), ibland bara ett fåtal av varje bit. På en del arbetsplatser kan en CNC-operatör behöva lära sig att producera hundratals olika sorters bitar. Under själva bearbetningen behöver du övervaka vad som händer i maskinen. Ibland behöver du ändra inställningarna för att resultatet ska bli bra.

När bitarna är färdigproducerade behöver du mäta och kvalitetssäkra dem. Det kan handla om hundradels millimeter och ibland behöver du använda särskilda mätmaskiner för att säkerställa att bitarna är godkända. De färdiga bitarna säljs sedan till en kund, exempelvis inom fordonsindustrin eller annan tillverkande industri.

En CNC-operatör jobbar oftast i en modern industrimiljö med mycket moderna maskiner. En säker arbetsmiljö, ordning och reda och ergonomi är viktigt att jobba med för att förebygga att olyckor inte sker och för att alla ska trivas och må bra. Det är också viktigt att ha en arbetsplats där både kvinnor och män, unga och äldre vill jobba.

Många teknikföretag i Sverige är internationella. Det betyder att det kan finnas stora möjligheter att jobba i andra länder och ha arbetskamrater so kommer från andra länder än Sverige. I dessa fall har man stor nytta av att kunna andra språk.

I dagsläget går det väldigt bra för teknikföretagen i Örebro. Det betyder att det behövs och anställs många CNC-operatörer nu och framöver.

Hur blir du en CNC-operatör?

Om du vill bli CNC-operatör kan du läsa en treårig utbildning i gymnasieskolan inom det Industritekniska programmet med inriktningen produktionsteknik.

Det kan även finnas vuxenutbildningar på Komvux och exempelvis Lernia.

I utbildningen läser och praktiserar du bland annat produktionsteknik, kvalitet, skärteknik och mätteknik.

Vad händer i vår monter?

I montern för CNC-operatör kommer du att träffa CNC-operatörer från Emhart Glass i Örebro. De kan berätta om yrket och hur en arbetsplats kan se ut för en CNC-operatör. Du kommer också att få se en del av de ämen som vi arbetar med och färdiga produkter på Emhart Glass. Likaså en del verktyg som vi jobbar med och exempel på ritningar mm.

Vi kommer också att ha ett quiz för att du ska få möjlighet att lära dig mer om yrket CNC-operatör. Välkommen till vår monter!

Förkortningen CNC står för det engelska uttrycket Computer Numerical Controll. Det betyder helt enkelt att man använder en datorstyrd maskin i en tillverkningsprocess, t.ex när man fräser eller svarvar.

Svetsare

Som svetsare kan du jobba med olika svetsmetoder och med många olika material inom flera olika branscher. Svets och sammanfogning förekommer i allt från tillverkning av avancerad medicinsk utrustning till husbyggnad.

Som svetsare fogar du samman metalldelar med hjälp av olika svetsmetoder. Du arbetar med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter eller stålkonstruktioner. Du måste ha god kännedom om olika metallers egenskaper och uppbyggnad. Vidare behöver en svetsare ha kunskaper inom olika svetsmetoder såsom metallbågs-, MIG/MAG- TIG och/eller gassvetsning.

Svetsning utförs exempelvis inom tillverkningsindustrin, vid broanläggningar, husbyggen, vid installation av rörsystem inom processindustrin eller vid smidesarbete.

Arbetet som svetsare kan innebära allt från rutinbetonad skötsel av en automatisk svetsmaskin till krävande specialsvetsning av rörledningar och tryckkärl.

Utbildning

I gymnasieskolan finns utbildning till svetsare inom det Industritekniska programmets inriktning svetsteknik. Svetsutbildning ges också som kommunal vuxenutbildning (Komvux) och som arbetsmarknadsutbildning.

VS-montör

Som VS-montör arbetar du med tekniska lösningar i olika slags fastigheter och anläggningar. Det kan handla om att installera rörsystem för värme, kyla eller sprinkler i bostäder, kontor, fabriker eller offentliga platser. Du kan också arbeta med service och underhåll.

Ibland jobbar du en längre tid på samma projekt, men det kan även vara snabba uppdrag på olika platser under samma dag. Som VS-montör arbetar du ofta självständigt, framförallt om du jobbar med serviceuppdrag. Du får möjlighet att utvecklas och hela tiden lära dig något nytt. Det händer mycket inom installationsbranschen och framtiden för våra yrken är ljus.

Du träffar olika slags människor i alla typer av miljöer och du ställs ofta inför utmaningen att hitta den bästa lösningen för kunden. För att trivas med arbetet behöver du ha ett teknikintresse och gilla att samarbeta med andra.

Som VS-montör fyller du en viktig funktion när det gäller människors hälsa och välmående. Ditt arbete är därför betydelsefullt för hela samhället.

Servicetekniker

Som servicetekniker kan man arbeta på många olika arbetsplatser och arbetsuppgifterna kan därför variera ganska mycket. Servicetekniker finns inom många olika branscher och ett vanligt område är inom maskinindustrin. Då arbetar man med stora maskiner av olika slag, exempelvis truckar som används på lager och industrier.

I arbetet som servicetekniker arbetar man med service och reparationer på maskinerna. Arbetet kan ske både på en fast verkstad eller ute hos en kund. En servicetekniker ansvarar för att maskinerna som finns hos kunden ska tas hand om och fungera. Serviceteknikern utför felsökningar, analyser och reparationsarbeten och har nära kontakt med företagets kunder.

Yrket som servicetekniker är självständigt, fritt och omväxlande med goda utvecklingsmöjligheter.

Hur blir du servicetekniker?

För att jobba som servicetekniker behövs en teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning på vuxennivå. Du ska ha ett stort tekniskt intresse, kunna lösa problem samt tycka om service och kundvård. Om du vill jobba med stora maskiner behöver du ha ett intresse för att skruva och meka fordon.

Hur ser jobbmöjligheterna ut för servicetekniker?

Under de kommande åren är rekryteringsbehovet stort och det finns många jobbmöjligheter inom yrket. Det saknas personer som är servicetekniker.

Vad händer i vår monter?

I vår monter kommer du få träffa serviceteknikern Billy och serviceledaren Tomas från truckföretaget Linde Material Handling AB i Örebro. De kommer berätta mer om hur det är att arbeta som servicetekniker. I montern kommer du även kunna ta en närmare titt på en av våra truckar och se hur Billys servicebuss ser ut. Du kommer även kunna testa på att kalibrera en lyftspak på trucken vi har med oss.

Elektriker

Arbetet som elektriker innebär att du jobbar med eltekniska lösningar i olika slags fastigheter och anläggningar. Jobbet kan vara väldigt varierande med många olika typer av uppdrag. Inom teknikområdet ryms allt från komplexa anläggningar till mindre omfattande konstruktioner och såväl svagström som högspänning. Det kan handla om att installera belysning, säkerhetssystem eller data/tele-kommunikation i bostäder, kontor, fabriker eller i trafiksystem. Du kan jobba en längre tid på samma projekt, men det kan även vara snabba uppdrag då du arbetar på flera olika ställen under samma dag. Som elektriker arbetar du ofta självständigt och har egna kundkontakter.

Maskintekniker

Välkommen till Yrkesmässan för att få mer information!

Maskinmekaniker

Välkommen till Yrkesmässan för att få mer information!

Övriga utställare

Örebro universitet

Välkommen till Yrkesmässan för att få mer information!

Ung företagsamhet i Örebro län

Vill du prova på att driva företag på riktigt när du går på gymnasiet?

Starta UF-företag! Vi på Ung Företagsamhet jobbar med att ge elever möjlighet att träna sin egen företagsamhet.

Kom till oss i montern, så berättar vi mer!

NyföretagarCentrum

Nästan oavsett yrke så kan du välja att utöva ditt yrke som företagare. Hur det kan gå till kan du prata med oss om. Nyföretagarcentrum erbjuder dig som har funderingar på att starta eget företag kostnadsfri information och rådgivning. Välkommen till oss.

Wordskills

Välkommen till Yrkesmässan för att få mer information!

Arbetsförmedlingen

Lär dig mer om olika yrken och hitta ditt yrke med hjälp av Arbetsförmedlingen!

På Yrkesmässan kommer vi att finnas på plats för att prata yrken och framtid med dig.

Du träffar oss på monterplats:

Vill du prata med oss innan dess, kan du bland annat:

 • Ringa på 0771-416 416 måndag-fredag klockan 8-20, lördagar och söndagar klockan 9-16.
 • Chatta med en arbetsförmedlare vardagar 8-16 genom att logga in på vår hemsida. Då hittar du en chatt-banner på höger sida som du kan aktivera.
 • Facebook – här kan du ställa frågor till oss mellan klockan 8-16.

Tills vi ses, får du också några tips:

Studie- och yrkesvägledare

Välkommen till Yrkesmässan för att få mer information!

Du träffar oss på monterplats:

Arbetsmarknadskunskap

Välkommen till Yrkesmässan för att få mer information!

Du träffar oss på monterplats:

Rock Camp

Syftet med projekt ”RockCamp” är att förbättra attraktiviteten och kvaliteten på yrkesutbildningarna med inriktning berg så att de motsvarar branschens behov och efterfrågan samt att underlätta ungdomarnas etablering på arbetsmarknaden.

Insatserna och aktiviteterna, sker i nära samverkan mellan projektägaren Hedemora Näringsliv AB, BYN, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, företag, skolor runt om i landet som bedriver bergutbildning och andra aktörer som på ett eller annat sätt är involverade i utbildningarna.

Senast uppdaterad: 14 augusti 2019

Publicerad: 29 juni 2018

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se