Meny

Utställningar

Memberment

Cecilia Jansson & Geoffrey Chadsey

MEMBERMENT

Utställningsperiod 14 september - 3 november 2019.

Memberment

En tröja av asfalt påminner både om en paljettbeströdd festblåsa och en tagelskjorta. Ytan kan tyckas sönderbränd men är samtidigt ointaglig. Ett urtidsdjur av bröd och porslin har ännu inte utvecklats till något igenkännligt, och en rödbränd man i cowboyhatt och flätstickad angorajumper verkar obrydd över en tredje hands lätta strypgrepp om halsen. En yngling, kanske en prins, har låtit sig krönas av en hamburgerkedja.

Under rubriken Memberment låter Cecilia Jansson och Geoffrey Chadsey människan träda fram som bärare av motstridiga biologiska och kulturella processer. Jansson visar skulpturala verk och Chadsey teckningar. Hos bägge konstnärerna gestaltas människan och hennes erfarenheter som någonting under ständig omvandling. Kroppen – liksom de föremål vi omger oss med – är en politiskt och historiskt betingad konstruktion. Världen får sin betydelse utifrån det sätt på vilket vi vistas i den och förmår förhålla oss till vårt arv.

I Cecilia Janssons praktik kommer detta till uttryck genom ett undersökande förhållningssätt till själva materialet. Tilltalet är rakt och okonstlat, samtidigt som kroppen och det levande framstår som något obestämt, under pågående förvandling eller med en inneboende möjlighet att bli till något helt annat. Denna omvandling tar sin utgångspunkt i naturen och den kultivering av densamma som åtföljer människan. Ett liknande handlag präglar hennes tolkning av formen, ytan eller egenskaperna hos något helt alldagligt. Som en potatis. Janssons skulpturala verk är inte objekt i en befintlig rymd – snarare interagerar de med rummet på samma sätt som människa och värld. De finner sin plats, tar sin plats eller utmanar platsen genom att inte riktigt rymmas.

Geoffrey Chadseys konstnärskap förhåller sig mer direkt till själva ”människobygget”. I storskaliga teckningar av gestalter, ofta i helfigur, skildras människan som den plats där olika identiteter avlöser varandra. Den mänskliga individen blir hos honom en tvetydig innehavare av kulturell erfarenhet och påverkan, och som sådan också något som alltid undandrar sig en fast definition. Chadsey utgår från det klassiska porträttet, men i hans gestaltningar framträder kulturen som något yttre, och biologin som något som tränger sig på och spränger det skal människan har valt att befinna sig inom eller gömma sig bakom. Hans naturkrafter framstår inte som valbara på samma sätt som de yttre attributen.

Även om Memberment – en anspelning på ordet dismemberment (styckning, söderdelning) – utgår från en gemensam tematik och ett liknande arbetssätt träder de konstnärliga praktikerna fram var för sig. Om Jansons objekt befinner sig bortom en fastslagen tid, så gestaltas Chadsey’s människa utifrån vår västerländska samtid och dess masskulturella särdrag. Inte på ett sådant sätt att de kompletterar varandra. Snarare ser vi två egenartade konstnärer ge varsin synvinkel på ett delat intresseområde. Tillsammans upprättar deras verk en gemensam geografi, inom vilken var och en kan genomföra sin egen undersökning.

Anna Ganslandt

Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Publicerad: 31 januari 2017

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se