Meny

Utställningar

Grå bakgrundsbild

Fragments of the future

8 juni-1 september.

På Örebro konsthall visas i sommar en grupputställning som framställts i ett nära samarbete med Fikret Atay, kurdisk konstnär som sedan två år är bosatt i Örebro. I Fragments of the future undersöks bilders konstruktion och synlighet och tar upp hur vi påverkas av det vi ser men också hur vi påverkas att se. Genom de fragment av bilder som vi möts av i nyhetsrapportering, i sociala medier, i reklam och i propaganda skapas narrativ som blir till verklighetsuppfattning och som blir till vår bild av framtiden. Bilder av krig, våldsamheter och död, hur påverkar det vår verklighetsuppfattning och hur påverkar det vår bild av framtiden? Om vi inte tar makten över bilderna har vi då tappat makten över vår framtid?

Bidragande artister: Allora & Calzadilla, Anri Sala, Fikret Atay, Hito Steyerl och Thomas Hirschhorn.

Konstnärsduon Allora & Calzadilla har skapat en ny installation för utställningen där bilder av vegetation framträder som skuggor. Ett verk som pratar om tid och klimatförändringar.

Ur Thomas Hirschorns omfattande bildserie Pixel collage visas ett verk som undersöker bildflöden och hur bilder visas genom att ställa sammanfogade verkliga bilder av döda och lemlästade med pixlade bilder ur modemagazin.

Fikret Atay visar ett nytt verk filmat på Gotland sommaren 2018. I The Flood undersöker han hur bilder ger upphov till tolkningar. "Att gestalta framtiden när den ser ut som den gör. Hur kan man känna hopp och framtidstro när man är satt på väntan".

Anri Sala verk 43 Names in the Doldrums tar upp försvinnandet av 43 ungdomar i Mexico år 2014 där ingen förklaring till försvinnandet har getts. Ljudet av trumpinnarna döljer en röst som läser upp ungdomarnas namn och verket inrymmer den nedtystning som omgett händelsen.

Hito Steyrl verk How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File ger fem lektioner i osynlighet och är en skarp kommentar till övervakningssamhället som breder ut sig.

Fragments of the Future

At Örebro Konsthall this summer, a group exhibition is shown, which been produced in a close collaboration with Fikret Atay, Kurdish artist who has been living in Örebro for the past two years. In Fragments of the future, the construction and visibility of images is examined. It addresses how we are affected by what we see but also how we are affected to see. Through the fragments of images that we meet in news reports, in social media, in advertising and in propaganda, narratives are created that become our perception of reality and our image of the future. Do images of war, violence and death, affect how we perceive reality and how we view the future? If we don’t take power over the images, have we lost power over our future?

Contributing artists: Allora & Calzadilla, Anri Sala, Fikret Atay, Hito Steyerl and Thomas Hirschhorn.

The artist duo Allora & Calzadilla have created a new installation for the exhibition in which images of vegetation appear as shadows following the movement of the sun. The piece adresses questions about time and climate change.

Thomas Hirschhorn’s extensive series of Pixel Collage examines how images are presented by combining real pictures of death and mutilation with pixelated images from fashion magazines.

Fikret Atay is exhibiting a new work filmed on the island of Gotland in summer 2018. In The Flood, he examines how images give rise to interpretations. "Depicting the future when it looks as it does. How can we hope and believe in the future when we are stuck waiting?"

Anri Sala work 43 Names in the Doldrums addresses the disappearance of 43 young people in Mexico in 2014 where no explanation for the disappearance has been given. The sound of the drumsticks hides a voice that reads out their names and the work contains the censorship and the silence that surrounds the event.

Hito Steyerl’s work How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File gives 5 lecons into how to become invisible as a commentary on the increasing surveillance of citizens in society.

Rosa och Grön bild med texten OPENART 2019, 8 juni - 1  september

Senast uppdaterad: 25 juni 2019

Publicerad: 31 januari 2017

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se