Meny

Utställningar

WOOD

Grupputställning

16 mars - 28 april

En grupputställning om trä och träd som material att skapa eller att bygga med men också om förhållandet mellan människan och naturen. Konstnärer med olika uttryckssätt tolkar naturen och materialet trä. Arkitekter undersöker träets egenskaper utifrån konstruktion och livsmiljöer. Under utställningstiden ges seminarier kring arkitektur och stadsutveckling ur ett hållbarhetsperspektiv.

Utställande konstnärer: Josie Ahlström, Julia Bondesson, Susanne Johansson, Robin Jonsson, Stefan Rydéen, Mats Wikström. Woodland är namnet på den del som handlar om arkitektur.


Utställningen ges i samarbete med Sveriges arkitekter i Örebro.

Konstnärer i WOOD

Utställande konstnärer i Wood

Josie Ahlström

Är född 1968 utanför Lindesberg och bor och arbetar numera i Örebro. Som konstnär arbetar hon mestadels med olika tvådimensionella tekniker, måleri, teckning och ibland collage men det händer att hon blir inspirerad av något helt annat material och arbetar mer skulpturalt. I Wood deltar hon med måleri.
– Utan skogen dör jag och alla andra människor. Den tanken är väldigt otäck och nog finns det grund för den. Skog kan ju defineras på olika sätt, men det blir inte en skog utan träd och det blir inte så långlivade träd utan andra träd, växter, djur, bakterier och svampar av olika de slag. Det blir inte en skog av bara träd, stammar, grenar, löv och barr. Under jorden, mossan och gräset, det vi inte först ser, där är också skogen, säger Josie Ahlström.


Julia Bondesson

Julia Bondesson är född 1983 och bor och arbetar i Killeberg, Skåne. Hon har täljt i trä sedan tonåren, men blev mer intresserad av materialet under sin konstutbildning. Viktiga influenser i konstnärskapet är hennes bakgrund inom dockteatern och hon har exempelvis en utbildning inom traditionell handskdockteater från Taiwan. I sina verk använder hon olika träslag och i utställningen WOOD visas skulpturer med mänskliga former.
– Trä är ett spännande, vackert, billigt och miljövänligt material. Arbetsmetoden passar mig, det vill säga att utgå från ett material, en stock eller gren, och sedan söka mig inåt, fram till formen och skulpturen. En viktig del är också att jag får använda hela min kropp i arbetet med skulpturen, säger Julia Bondesson.


Susanne Johansson

Susanne Johansson är född 1969 i Stråkanäs i Kalix, men bor och arbetar i Uppsala och Tierp. Hon tecknar och målar i pastell, krita och oljefärg. Rotvältor, skär, dungar, vassruggar och tunga stenblock hör till motiven. I denna utställning är det just rotvältor som förekommer.
– Under hela min uppväxt var jag med min pappa ute i skogen, på Kalixälven och ute på havet, Bottenviken. Förutom att arbeta jagade och fiskade min pappa som extrainkomst. Vi plockade bär och vi odlade basvaror hemma på den lilla gården. Det var en del av att finnas till. Det fanns ingen separerande linje mellan mig och naturen runtomkring. Huset där jag växte upp låg högst upp på en kulle, omgivet av skogen. Förändringarna i den livsmiljön var också en stor del av min uppväxt. Utsläppen från industrin. Besprutningen av skogarna. Kalhyggen. Fiskdöd. Tjernobyl. Nu ser det annorlunda ut där som på så många ställen. När jag växte upp tog vi också ved inför vintern från skogen, men bara så vi skulle klara oss. Så på många sätt var vi beroende av den livsmiljö som fanns inpå knuten, säger Susanne Johansson.

 

Robin Jonsson

Robin Jonsson är född 1984 och bor i Stockholm. Han är koreograf, producent, ljudkonstnär och ljudtekniker. Han beskriver skogen som nästan helig för honom.
– Jag började intressera mig för ljud efter en misslyckad operation då jag tappade en väldigt stor del av min hörsel på höger öra. Då började jag bli medveten om hur mycket ljud påverkar oss och informerar oss. Med ljud informeras vi till exempel var saker och människor befinner sig, storlek på rum och riktningar på ljud.
I Wood ställer Robin Jonsson ut ett ljudkonstverk om hur det är att vara träd.
– Jag vill dela med mig av trädets synpunkt, eller egentligen hörselpunkt, om träd hör, vad hör de då? att föreställa sig allt det som trädet har hört, som ett stilla vittne av våran, människors framfart i världen, säger han.

 

Stefan Rydéen

Stefan Rydéen är född 1954 i Mariefred, men bor och är verksam i Örebro som konstnär, projektledare, kurator, pedagog, konsult och kreativ processledare. Han arbetar i många olika material och tekniker och i Wood deltar han med både måleri och konstverk av trä.
– Min relation till skogen är stark, nödvändig, livsviktig och påverkar mitt liv stort. Jag talar om balans, perspektiv och kontakt med helheten och världen. Kretsloppets årstider, nivåer av händelser, skapar en djup känsla av delaktig närvaro. Att se på ett träd som ser på mig, att känna sin plats och komma hem. Jag upplever också skogen som hotad av produktion och avkastning. Produktionsytor som sår och spår gör mig upprörd, och påminner mig om människan som hot. Vi behöver skogen, men skogen behöver inte oss, säger Stefan Rydéen.


Mats Wikström

Mats Wikström är född i Stockholm 1954, uppväxt i Arvidsjaur och är numera bosatt i Träskbrännan utanför Råneå, i norra delen av Luleå kommun. Han är konstnär och musiker i gruppen Eterkropp. Han har i sitt konstnärskap på senare år intresserat sig mer för skulpturer och objekt i trä, men arbetar även med bronsgjutning, video och måleri. Han har inspirerats av sin uppväxt i de norrländska skogarna och är intresserad av och curerar folkkonst, bland annat utställningarna “Norrbottnisk folkkonst” 2017 och “Carl Johan De Geer och Norrbottniska Uttryck” 2013, båda utställningarna vid Havremagasinet i Boden. I WOOD bidrar Mats med ett stort knotigt trädkonstverk.
– Jag har under åren köpt på mig träobjekt från loppisar, några av dom ingår i skulpturen. Den största delen längst ner kommer från en björk som sågades ner vid Sunderby folkhögskola när en kombinerad foajé och konsthall skulle byggas för 30 år sedan. Skolan har för övrigt en konstlinje, där jag både varit elev och lärare. De övriga delarna, den största delen i den sammanfogade skulpturen, kommer från det hus som min syster och hennes man köpte i norra Västerbottens inland. Ämnen till skulpturer och bruksföremål var kvarlämnade på ladugårdens vind, och kvarlämnade från tidigare ägare som var träsnidare.

Sveriges arkitekter - Woodland Sweden

Woodland är en internationell utställning skapad av Sveriges arkitekter för Svenska institutet med syftet att marknadsföra svensk trä-arkitektur utomlands. Naturen är en resurs som vi ofta tar för givet i Sverige, men naturen är samtidigt högst närvarande och en del av vår nationella identitet. Det finns en lång tradition i Sverige av att bygga hus i trä och välkänd är den timrade röda stugan, en symbol för det svenska landskapet. Mindre välbekant är utvecklingen inom byggandet i trä. Under åren har arkitekter och fastighetsägare utforskat och utvecklat ett storskaligt modernt byggande i trä, ett material som i stora projekt fått stå i skuggan av betongen.
– Idag när vi lyfter hållbarhet som det viktigaste fokusområdet inför framtiden blir materialet trä högst aktuellt. Trä är en hållbar produkt och det är viktigt för framtiden att vi ifrågasätter våra rådande byggnadsnormer och tänker i större perspektiv, säger Joakim Granström.
Sveriges arkitekter vill med utställningen WOOD lyfta fram materialet trä genom ett flertal aktuella och spännande projekt med olika ingångar till dagens träarkitektur. Utställningen WOOD ska inspirera och vara en ögonöppnare till materialets egenskaper och arkitektoniska kvaliteter.

Målning i gula och gröna toner med skogslikt motiv.

Konstnär: Stefan Rydéen

Barn och vuxna utforskar ett träkonstverk i form av ett knotigt trä

Konstnär: Mats Wikström

Ett barn kryper på golvet i konsthallen. På väggen hänger en tavla med motivet från en skog.

Konstnär: Suanne Johansson.

En träskulptur i form av ett djur ligger på golvet. Den har ledade kroppsdelar som en marionettdocka.

Konstnär: Julia Bondesson.

En tavla med beiga och blåa färger.

Konstnär: Josie Ahlström.

Senast uppdaterad: 1 april 2019

Publicerad: 31 januari 2017

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se