Guide: Elda rätt för att minska utsläppen

Det är många som eldar mer nu när det är höga elpriser. Men det är viktigt att elda på rätt sätt för att få bättre inomhusluft, minska utsläppen av luftföroreningar och sotpartiklar, samt minska brandrisken. I Klimatsmart vardags steg-för-steg guide får du praktiska råd för hur du eldar rätt.

Vedeldning påverkar närmiljön (både inomhus och i kvarteret) och klimatet. Därför är det viktigt att tänka på att elda på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Elda till exempel inte när det är dimma, då lägger sig luften som ett lock över skorstenen och röken blir kvar på marknivå.

Om du eldar enligt guiden nedan så minskar utsläppen av hälsofarliga luftföroreningar och sotpartiklar. Dessutom går det åt mindre ved om du eldar effektivt, vilket minskar risken för soteld.

En stuga som är täckt med snö och det kommer vit rök ur skorstenen.

Om det är kallt ute kan ofarlig kondens bildas och det ser ut som vit rök. Annars ska röken helst inte synas alls, då vet du att du eldar på ett bra sätt. Foto: Fredrik Ludvigsson/Scandinav

Guide – elda såhär

1. Använd torr ved. En fukthalt på 15–20 procent är lagom. Veden bör ha legat utomhus under tak i minst ett halvår, men gärna ett år.

2. Använd tändmedel från affären, som till exempel briketter eller tändpåsar, eller fint huggna vedträn. Tändmedel gör att det blir bra fart på elden och minimerar utsläppen.

3. Lägg ett par större vedträn underst och några mindre ovanpå. Korslägg veden luftigt som i en fyrkant.

4. Lägg tändmedel i toppen av brasan, under de översta vedträna. Tänd och låt luckan stå på glänt tills elden tagit sig i de översta vedträna. Det är bra att tända i toppen av brasan för att det blir mer värme per vedträ eftersom elden brinner jämnare. Dessutom förbränns gaserna som förångas från veden i stället för att spridas som luftföroreningar.

5. Se till att lufttillförseln är lagom. Det är den när brasan brinner med klara gula lågor som är livliga men inte för kraftfulla. Ett annat sätt att se ifall du eldar på ett bra sätt är att gå ut och titta på röken som kommer ur skorstenen. Röken ska helst inte synas alls, förutom om det är kallt ute för då kan ofarlig kondens bildas och det ser ut som vit rök.

6. Vill du hålla igång brasan så vänta tills det bildats en glödbädd och fyll då på med två-tre vedträn. Lägg dem gärna i kors så de ligger luftigt. Ha spjället helt öppet tills lågorna kommit igång.

Ta del av hela vedeldningsguiden på Naturvårdsverkets webb.

Elda inte för mycket

Miljöavdelningen, Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen på Örebro kommun tar emot klagomål om röklukt och har sett en ökning av klagomål relaterade till vedeldning under hösten.

– Det är viktigt att lyssna på sina grannar om de har synpunkter på att rök tar sig in i deras hus. Röken kan ha en negativ påverkan på både den fysiska och psykiska hälsan för den som upplever problem, speciellt vid astma och andra luftvägsbesvär, säger Markus Behr, enhetschef på Hälsoskyddsenheten på Miljöavdelningen.

Småskalig vedeldning bör göras i mycket begränsad omfattning i tätbebyggda områden, och bör inte överstiga mer än två tillfällen per vecka och högst fyra timmar per tillfälle. Med småskalig vedeldning menas eldning i exempelvis kakelugn eller kamin som inte är den huvudsakliga uppvärmningskällan för bostaden. Om man eldar för mycket i en kamin som inte är avsedd för att värma upp bostaden, så kan det bli sot- och tjärbildning i skorstenen vilket kan orsaka brand.

Fler tips och riktlinjer för vedeldning finns på Örebro kommuns webb.

Senast uppdaterad:

Publicerad: