Emelie från Örebro blev Sveriges Minimeringsmästare 2022

Sju hushåll var uttagna att representera Örebro i den nationella tävlingen Minimeringsmästarna. 250 hushåll i hela Sverige deltog i tävlingen och har under ett år minskat sitt totala avfall med 45 procent. Vinnaren av Minimeringsmästarna 2022 blev Emelie Andersson från Örebro!

En grupp med vuxna och barn som ser glada ut, en kvinna i mitten håller i ett diplom och en blombukett.

Här är deltagarna som tävlade för Örebro i Minimeringsmästarna. Emelie Andersson (i mitten med diplom och blommor) vann den nationella tävlingen.

Vinnare

Minimeringsmästarna är en nationell tävling med fokus på hållbar livsstil och att minska sitt avfall. Under ett år fick hushållen som deltog föreläsningar och utmaningar på fem olika teman: hållbar konsumtion, matsvinn, farligt avfall, delande och textil.

Emelie Andersson från Örebro vann tävlingen och blev Sveriges Minimeringsmästare 2022. Hon minskade sitt totala avfall med hela 90 procent. Utöver den nationella tävlingen så tävlade även hushållen från Örebro mot varandra. Vinnare i Örebro kommuns tävling är:

  1. Emelie Andersson
  2. Alice Leiding och Oskar Cosmo
  3. Bernt och Åsa Kristiansen

Hushållen samlade poäng genom att göra utmaningar och delta på träffar. De fick även poäng för hur mycket de minskat sitt avfall under året.

Minskning av avfallet

250 hushåll i hela Sverige deltog i Minimeringsmästarna och minskade sitt totala avfall med 45 procent.

Hushållen har tillsammans minskat

  • restavfallet med 52 procent
  • matavfallet med 44 procent
  • pappersförpackningarna med 35 procent
  • plastförpackningarna med 36 procent
  • metallförpackningarna med 48 procent.

Om Minimeringsmästarna

Minimeringsmästarna är en nationell tävling som drevs av Göteborgsregionen med stöd från Avfall Sverige under 2021–2022. På lokal nivå ansvarade Örebro kommun för genomförandet. Minimeringsmästarna ingick som del av en satsning för att minska mängden avfall i Örebro kommun med 25 procent till år 2025.

Läs mer om hur Örebro kommun ska minska avfallet.

Senast uppdaterad:

Publicerad: