”Hållbarhet är en av de viktigaste anledningarna att ta bussen istället för bilen.”

– Geert Schaap, chef för hållbarhet och innovation på Svealandstrafiken.

Fler än 65 000 resenärer reser dagligen med Svealandstrafiken i Örebro och Västmanland. Och de allra flesta gör det i bussar som drivs på lokalproducerad biogas.

Man med blå skjorta i buss.

Bolaget är idag den enskilt största kunden för lokalt producerad biogas i både Örebro län och Västmanlands län. Och i Örebro län är 97 procent av alla bussar biogasbussar – bäst i hela landet.

Svealandstrafiken, som ägs gemensamt av Region Västmanland och Region Örebro Län, bedriver trafik under varumärkena Länstrafiken och VL och har mer än 1 000 medarbetare och 322 bussar.

Omställningen till biogas påbörjades runt millennieskiftet, först i Västerås och sedan i övriga Västmanland och i Örebro län. Nu finns biogas på alla deras bussdepåer, och nästan all trafik går på gas som producerats på avfall i närområdet. Och även de andra fordon som finns i företaget, som poolbilar och skåpbilar, går på samma drivmedel.

– Vår satsning har också gjort det möjligt för biogasleverantören att öppna biogasmackar precis utanför våra depåer och de kan även användas av andra som kör biogasbilar, berättar Geert.

Trots att biogas i kronor räknat kan ses som dyrare än till exempel diesel, HVO och etanol så finns det stora fördelar som väger upp, säger Geert:
– Det är mer hållbart än alternativen om man ser till helheten. Det handlar om miljöpåverkan så klart, men även om cirkulär ekonomi från avfall till bränsle. Förnyelsebart bränsle ger lägre klimatpåverkan, samtidigt som lokalt producerat bränsle skapar jobb och gör regionen självförsörjande på drivmedel.

Fakta om Svealandstrafiken

  • Svealandstrafiken är ett aktiebolag som ägs av Region Västmanland och Region Örebro Län. Deras uppgift är att planera och utföra linjelagd trafik med buss i båda länen.
  • Busstrafiken bedrivs under två olika tjänstevarumärken: VL i Västmanland och Länstrafiken i Örebro.
  • Svealandstrafiken har idag 322 stycken fordon för passagerartrafik, åtta av dem är el-drivna, fem drivs av HVO och resten drivs av biogas.

Senast uppdaterad:

Publicerad: