”Biogas gör vårt kaffe till en del av kretsloppet.”

– Erica Bertilsson, hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Arvid Nordquist

Att titta lite noggrannare på ett kaffepaket från Arvid Nordquists är som en lektion i hållbarhetsmärkning. KRAV, Fair Trade, 100% CO2 kompenserat, EU-ekologiskt. Men, Erica Bertilsson, företagets hållbarhets- och kommunikationsdirektör, har inte stannat där.

Leende kvinna i butiksmiljö.

– Vi har arbetat länge och hårt för att våra kaffebönor ska odlas ekologiskt och att våra odlare ska ha bra förutsättningar för att kunna arbeta hållbart. Ekologiskt, men även socialt. Det som kanske är mindre känt, och mindre synligt på våra förpackningar, är de hållbarhetssatsningar vi genomfört här i Sverige, berättar Erica.

Första steget mot att dra full nytta av tillgången på biogas var att byta ut gasolen i Arvid Nordquist rosteri i Sundbyberg mot lokalt producerad biogas. Det minskade bolagets klimatpåverkan motsvarande 360 bensinbilar.

Nästa steg var att Arvid Nordquist såg till att skalen från 12 500 ton kaffebönor per år började skickas till biogasanläggningar istället för att gå till fjärrvärme. Nu går även den kaffesump man hanterar samma väg.

– 2020 tog vi nästa steg. I samarbete med Frode Laursen Logistik köptes en gaslastbil in. För ett modernt företag med hållbarhetsambitioner är det helt fantastiskt att ha tillgång till en redan färdig infrastruktur som skapar värde och minskar klimatpåverkan från vårt avfall. Samtidigt ger samma system oss tillgång till ett klimatneutralt bränsle som ersätter fossil energi i vårt rosteri och nu även i lastbilar. Ett bränsle vi själva är med och tillverkar. Biogas är lite som en hållbarhetsdirektörs Swiss Army knife, avslutar Erica Bertilsson.

Arvid Nordquists cirkulära lösning

  • Biogasen till Arvid Nordquists Rosteri levereras via gasnätet i Stockholm, inga extra biltransporter alltså.
  • Gaslastbilen är en Scania R410. Den tankas med komprimerad gas, precis som personbilar och biogasbussar. Merkostnaden för investeringen togs av Arvid Nordquist.

Senast uppdaterad:

Publicerad: