För att klara omställningen av transportsektorn krävs alla förnybara drivmedel

Region Östergötland kritiserar nu EU:s direktiv för ensidigt fokus på elektrifiering av transporter.

– Mycket fokus ligger idag på el och utbyggnation av elinfrastruktur. För att klara omställningen av transportsektorn kan vi inte bara fokusera på att bygga ut infrastrukturen för el, utan även på gasformiga och flytande bränslen. Bra att Region Östergötland lyfter detta i sitt remissvar till EU-kommissionens förslag till ändring av direktiv om utbyggnad av infrastruktur av alternativa bränslen, säger Angelika Kvillebäck, affärsutvecklare Gas, Örebro kommun.

Läs Region Östergötland kritiserar EU direktiv för ensidigt fokus på elektrifiering av transporter på bioenergitidningen.se.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?