Gå till innehåll

Att söka i kommungemensamma arkiveringsplanen

Har du svårt att hitta handlingar i den kommungemensamma arkiveringsplanen (KA)? Här får du tips om hur sökfunktionen fungerar.

Det kan vara så att en handlingstyp saknas i KA och då är det viktigt att du meddelar stadsarkivet via det här formuläret. Om handlingen saknas i KA får den inte gallras (slängas, förstöras).

Om söken i KA

Sökfunktionen är indelad i:

  1. Söksida, fritextsökning
  2. Söksida, avancerad sökning
  3. Träfflista
  4. Sökträff, enskild handling

OBS! Oavsett om det gäller fritextsökning eller avancerad sökning

  • För att söka måste du klicka på sökknappen, entertryckning fungerar ej.
  • Använd inte tecknen * eller ? när du skriver in sökord.

Fritextsökning

Här skriver du in handlingsnamn/delar av handlingsnamn och får träfflistan på sökningen. Du kan kombinera olika ord. Om du vill precisera din sökning går du till Avancerad sökning.

Avancerad sökning

Här kan du välja att söka på handlingsnamn och verksamhet, eller enbart på verksamhet (verksamhetsområdena är tio stycken och finns i rullgardinslistan). Du kan också precisera din sökning genom att bara söka på bevarande­handlingar, eller bara gallerhandlingar. Det går att kombinera de olika sökfunktionerna med varandra på denna sida.

Sök gärna på grundstommen av ordet. Principen för handlingsnamnen i KA är att de står i singularform (dock inte alltid). Söker du t.ex. "nyckel" får du bara träffar på de ord som innehåller "nyckel", men söker du på "nyck" får du även träff på "nycklar".

Träfflista

När du sökt så kommer du till en ny sida med sökträffar i listläge. Där står vad du sökt efter och hur många träffar du fått. Om du inte fått någon träff står det "antal träffar 0".

Förhoppningsvis har du fått träff och då visas alltså en träfflista. Träfflistan är färgad i grönt och vitt för att avgränsa varje träff.

Maxantalet träffar på sidan vid första påseendet är 10. Är träffarna fler och du vill se dem på samma sida, klickar du på den grå knappen längst ner på sidan "Visa alla träffar". Du får då skrolla ner för att se de övriga träffarna.

Du kan också bläddra vidare och titta på nästa 10 träffar genom att klicka på den grå knappen längst ner till höger "Nästa 10 träffar" och tillbaka igen med "Föregående 10 träffar".

Skriva ut

Rutorna till vänster om handlingsnamnet används för att markera enstaka handlingar du vill skriva ut. Klicka på den grå knappen "Skriv ut markerade poster" och skriv sedan ut via utskriftsfunktionen i webbläsaren. Du får upp en förhandsgranska-sida så du kan se hur utskriften blir.

Vill du skriva ut alla poster så klickar på den grå knappen "Skriv ut alla poster" (då behöver du inte markera rutorna till vänster om handlingsnamnen).

Läsa mer

Vill du läsa mer om en speciell handling så klickar du på handlingsnamnet och kommer då till sökträff, enskild handling.

Sökträff, enskild handling

Denna sida visar en handling i taget med all information som finns om just den. Här får du hela anmärkningstexten (som kanske var avkortad i träfflistläget) och information om beslutsdatum då gallringsfristen beslutades av arkivmyndigheten.

Du kan hoppa mellan alla sökträffar i detta läge också genom att klicka på "Nästa post" och "Föregående post".

Möjlighet finns att skriva ut den enskilda handlingen eller skriva ut alla handlingar som finns med i träfflistan med denna utökade information. Du väljer då mellan "Skriv ut denna post" eller "Skriv ut alla träffar".

För att återgå till träfflistan eller söksidan använder du dig av de grå knapparna "Åter träfflista" och "Åter söksida".

Personer framför dator.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro stadsarkiv

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se