Vi tittar på Våghustorget

Torg med bilparkering.

Våghustorget och Köpmangatan mot norr på 1940-talet. Observera slottet i slutet av gatan.

Örebro kommun arbetar aktivt med utveckling av stadskärnan. Ett av delprojekten år 2009 är att omgestalta Våghustorget som ligger i centrum mellan Drottninggatan och Köpmangatan. Målet är att få torget att på ett logiskt sätt passa in och samverka med omkringliggande byggnader och miljöer, såväl i funktion som i estetik.

På 1940-talet användes Våghustorget som parkering. Närheten till Normans bilfirma på hörnet var bekvämt. På bilden ovan kan man se att alla bilar är parkerade i märkta parkeringsrutor och träd är planterade för att ge torget en inramning. Torget och gatorna är belagda med gatsten.

På Våghustorget ligger Örebros enda bevarade pumphus. Pumphuset byggdes 1872 i engelsk nygotisk stil efter ritningar av arkitekt Adolf Kjellström. Placerad över en naturlig vattenkälla är den uppförd med en sockel av granit och fasader av kalksten från Närke.

Vattenkällan har funnits på platsen under lång tid. Hushåll på söder utan egen brunn hämtade sitt vatten här. Pumpen användes fram till 1888 då den första vattenledningen drogs från Södra vattentornet.

Pumphus på torg.

Pumphuset på Våghustorget, 1984.

Pumphuset förklarades som byggnadsminne den 15 september 2000. På bilden ovan från 1984 ser man att pumphuset står i en åttkantig stenläggning med kullersten. De närliggande plattorna är lagda i mönster och snett bakom pumphuset, till höger, finns en väntkur med åttkantigt tak. Pumphuset ska stå kvar på sin plats och pryda vårt nya moderna torg.

Vill du se fler bilder från Våghustorget kan du gå in i vårt bildarkiv och välja bildtemat Våghustorget. Sortera gärna om bilderna efter tidpunkt så du kan följa torgets utveckling.


Artikeln tidigare publicerad i Nerikes Allehanda 2007-01-18.

Text: Marie Esplund-Lynn, Örebro stadsarkiv

Fotografier: PK-258. Plankontorets bildsamling.

Ursprungligen publicerade som Månadens bild september 2009.

Senast uppdaterad:

Publicerad: