Ulla Billquist och Kafé Nordanskog i Örebro

På norr i Örebro vid före detta regementet I 3 finns idag Ulla Billquists park. Anledningen till detta namn är att sångerskan Ulla Billquist bodde i kvarteret intill under sin uppväxttid. Hennes mor hade kafé Nordanskog i ett hus som låg där Fanjunkarevägen går idag. Ulla Billquist sjöng också vid ett flertal tillfällen i Folkets park som låg i Rynningeparken fram till 1934.

I byggnadsnämndens arkiv hittar vi en ritning som gjordes i samband med att man inredde kafélokal i huset. Ritningen är daterad mars 1914, d.v.s. året innan Ulla Billquists mor Gerda Schönström flyttade till Örebro och startade sitt kafé där. Närheten till regementet och Folkets park i Rynningeparken tvärs över gatan var säkert en viktig faktor för valet av plats för kaféverksamheten.

Det var gårdsägaren E. Larsson som begärde bygglovet. Han ersatte ett fönster ut mot gatan med en dörr och trappa. Detta blev entrén till kaféet. Slutbesiktningen av tillbyggnaden gjordes i april 1914.

Kafé Nordanskog hade bl.a. adressen Rynningegatan 37. Nr 37 syns på kartan från 1914 alldeles ovanför Rynningeparken.

Foto taget från I 3 mot väster på 1910-talet. Foto: Eric Sjöquist.

Kafé Nordanskog är huset till vänster på bilden. I regementsbyggnaden till höger har det på senare år varit vandrarhem. I bakgrunden syns Norra folkskolan (Olaus Petriskolan) och Norra vattentornet. Båda dessa, liksom Nordanskog, är idag rivna.

Ulla Schönström född 1907 gick i klass 2b på Norra folkskolan 1918 (fjärde raden). Målsman var kaféidkerskan Gärda Schönström med adress Rynningegatan 37.

Ulla Billquist, som ogift Schönström, bodde i Örebro från 1915 till mitten av 1920-talet. Hon gick i skola på norr i Örebro, först i Sofielunds småskola och därefter i Norra folkskolan (Olaus Petriskolan).
 
Text: Stefan Nilsson

Källor:
Örebro stad. Byggnadsnämndens arkiv
serie A1 Protokoll
serie D2a Register över byggnadsritningar (registerkort och liggare)
serie J11 Ritningar
 
Örebro stad. Skolstyrelsen. Olaus Petriskolans/Norra skolans arkiv
serie D1 Examenskataloger

Karta ur Örebro stads adresskalender
 
Foto ur Plankontorets arkiv PK-164

 
Läs mer:
Bo Fransson: Ulla Billquist, beredskapsårens sångmö och stenkakornas okrönta drottning. I Patroner, gästgivare och andra kvinnor. Lokalhistorisk läsning för Örebro län nr 9 (2008).


Ursprungligen publicerad som Månadens dokument augusti 2009.


Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?