Snurrande möbel orsakade turbulens i stadens finrum

Reklamfirman Billes i Göteborg ansökte 1950 om att få placera en roterande reklampelare i ädelträ på planen framför teatern vid Storbron. Tomtplatsen hyrde de av Johan Behrns bolag Örebro Teater AB. Polisen, byggnadsnämnden och stadsarkitekten tillstyrkte på villkor att tillståndet blev provisoriskt. Man räknade med att tomten snart skulle bebyggas med modernare byggnader. Tomten var i behov av uppsnyggning och det lovade Johan Behrn att ombesörja. Kulturvårdsnämnden hade emellertid inte tillfrågats och blev naturligtvis "putt" på byggnadsnämnden för detta.

Om själva sakfrågan blev det en het debatt. Man diskuterade huruvida reklampelaren var störande för stadsbilden, en skamfläck för staden eller en bagatell i jämförelse med den vanvårdade teatern. Alla var överraskade av storleken på objektet och debatten levde vidare på tidningarnas insändarsidor och på nämndmöten.

Men om detta hade vi ingen aning, vi tonåringar som drog över "draget" på ljumma kvällar och helger. Observera att det var norra city som gällde!

Mellan varven behövde vi ibland någon plats att vila oss på och då "satt vi på räcket" och kollade på andra som var ute i samma ärende. Bakom ryggen hade vi då den roterande trekanten, välputsad och trygg i alla väder. Vi hade nog tyckt den var häftig, om uttrycket hade funnits på den tiden, en del av vår ungdom liksom. Jag minns (nog) en viss "tragik" när den saktade ner för alltid, våren 1962.

I kulturvårdsnämndens protokoll 1958 återfinns frågan om reklamsnurran på Teaterplan. "Efter en stunds diskussion, därvid framgick ledamöternas enständiga uppfattning att reklamsnurran äntligen borde borttagas från den plats, där den mot nämndens tidigare bestridande uppsatts, beslöts, att nämnden skulle avlåta en skrivelse /.../ avfattad i bestämda ordalag, dock utan alltför "starka" uttryck /.../"

Nämnden ville att " /.../ platsen snyggades upp så att den inte blev ett anskrämligt ställe på dagen och ett svart och otäckt hål om kvällen".


Text: Rune Frohm

Bild: Eiwor Thawenius fotosamling, bild PS-153-137.

Källor: Örebro stads byggnadsnämnd. Protokoll 1950-04-24 § 59 bilaga CV, 1958-03-28 § 4. Örebro stads kulturvårdsnämnd. Protokoll 1950-11-23, 1958-03-28 och handlingar F1:1. Rune Frohms personliga minnen och samling av tidningsklipp.

Ursprungligen publicerad som Månadens bild mars 2009.

Senast uppdaterad:

Publicerad: